Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Nabór 2023/2024

Imię i nazwisko doktoranta

Tematyka badawcza

Promotor

Promotor pomocniczy

Radosław Zmudziński

Sport jako element autokreacji wizerunku współczesnego polityka na wybranych przykładach

dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK

 

Igor Walczak

Polityka Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej wobec sztucznej inteligencji i pozostałych cyfrowych technologii. Studium porównawcze

dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK

 

Paweł Rosiak

Polityka cyberbezpieczeństwa państw Inicjatywy Trójmorza w świetle zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej

dr hab. Marek Górka, prof. PK

 

Jakub Włodarczyk

Dyskurs na temat cyberbezpieczeństwa. Polityka cyberbezpieczeństwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym

dr hab. Marek Górka, prof. PK

 

Sylwia Kalicka

Logomachia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na przykładzie rocznika „Trybuna Ludu” 1948-1990

dr hab. Zbigniew Werra, prof. PK

 

Nabór 2022/2023

Imię i nazwisko doktoranta

Tematyka badawcza

Promotor

Promotor pomocniczy

Charkiewicz Bogusz

Sverigedemokraterna (Szwedzcy Demokraci) jako partia protestu w systemie partyjnym Królestwa Szwecji

prof. dr hab. Jacek Knopek

 

Czapik-Kowalewska Ewa

Dyskurs o kresach wschodnich na łamach polskich tygodników opinii jako przykład polityzacji pamięci zbiorowej w dobie polaryzacji mediów

dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK

 

Gawin Wiktoria

Cybernetyczna analiza pojęcia „katynizm” w procesie próby zmiany tożsamości narodowej Polaków w kontekście współczesnych przemian cywilizacyjnych

dr hab. Zbigniew Werra, prof. PK

 

Jurkiewicz Jarosław

Kształtowanie się polityki kulturalnej byłych miast wojewódzkich po reformie administracyjnej wprowadzonej w 1999 r. Studium wybranych przypadków

dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK

 

Wojciechowski Tomasz

Paradyplomacja samorządów województwa zachodniopomorskiego a regionalny wymiar polityki pamięci

dr hab. Michał Polak, prof. PK