Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Dokumenty aplikacyjne 2024/2025

Złóż aplikację za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Załącznik nr 2 do zasad rekrutacji - Podanie o przyjęcie (generowane przez system IRK) wersja.pdf wersja.docx

Załącznik nr 3 do zasad rekrutacji - Deklaracja kandydata na promotora - wersja.pdfwersja.docx

Załącznik nr 4 do zasad rekrutacji - Oświadczenie o otrzymaniu świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika poza Polskąwersja.pdf ; wersja.docx

Załącznik nr 5 do zasad rekrutacji - Oświadczenie o kształceniu na studiach doktoranckichwersja.pdf ; wersja.docx

Załącznik nr 6 do zasad rekrutacji - Oświadczenie kandydata o podjęciu kształcenia (składane po wpisaniu kandydata na listę osób zakwalifikowanych) - wersja.pdf ; wersja.docx


Załącznik nr 7 do zasad rekrutacji - Wykaz certyfikatów językowych uznawanych przez studium języków obcych Politechniki Koszalińskiej

Przykładowy szablon konspektu - wersja.docx