Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Dokumenty aplikacyjne

 

Podanie o przyjęcie wersja.pdfwersja.docx

Przykładowy szablon konspektu - wersja.docx

Deklaracja promotora - wersja.pdfwersja.docx

Oświadczenie dotyczące zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego - wersja.pdf ; wersja.docx

Oświadczenie o kształceniu na studiach doktoranckichwersja.pdf ; wersja.docx

Oświadczenie kandydata o podjęciu kształcenia (składane po wpisaniu kandydata na listę osób zakwalifikowanych) - wersja.pdf ; wersja.docx