Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

ARCHIWUM

 

Regulamin Szkoły Doktorskiej - obowiązujący od 1.10.2021 r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej - obowiązujący od 1.10.2019 r.

 

Ocena śróokresowna 2023

Wyniki oceny śródokresowej 2023

Harmonogram oceny śródokresowej

Rekrutacja 2023

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2023/2024

Lista potencjalnych promotorów i proponowana tematyka badawcza na rok akademicki 2023/2024

ZARZĄDZENIE REKTORA nr 35/2023 w sprawie ogłoszenia harmonogramu i zakresu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2023/2024

ZARZĄDZENIE REKTORA nr 53/2023 w sprawie ogłoszenia harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” w roku akademickim 2023/2024

ZARZĄDZENIE REKTORA nr 59/2023 w sprawie ogłoszenia harmonogramu rekrutacji uzupełniającej do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2023/2024

ZARZĄDZENIE REKTORA nr 75/2023 w sprawie zmiany harmonogramu i zakresu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2023/2024

Kursy obieralne na rok akademicki 2023-2024

Ocena śróokresowna 2022

• Harmonogram oceny śródokresowej

• zasady przeprowadzania oceny śródokresowej

• prezentacja osiagnięć doktoranta

• raport doktoranata z realizacji IPB - wersja.docxwersja.pdf

Wyniki oceny śródokresowej 2022

Rekrutacja 2022

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2022/2023

Lista potencjalnych promotorów i proponowana tematyka badawcza na rok akademicki 2022/2023

ZARZĄDZENIE Nr 35/2022 Rektora w sprawie ogłoszenia harmonogramu i zakresu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej roku akademickim 2022/2023

ZARZĄDZENIE Nr 49/2022 Rektora w sprawie ogłoszenia harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” w roku akademickim 2022/2023

ZARZĄDZENIE Nr 53/2022 Rektora w sprawie zmiany harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2022/2023 (zmiana Zarządzenia Nr 35/2022)

Wyniki rekrutacji

Kursy obieralne na rok akademicki 2022-2023

Ocena śróokresowna 2021

• Harmonogram oceny śródokresowej

• zasady przeprowadzania oceny śródokresowej

• prezentacja osiagnięć doktoranta

• raport doktoranata z realizacji IPB - wersja.docxwersja.pdf

Rekrutacja 2021

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2021/2022

Lista potencjalnych promotorów i proponowana tematyka badawcza na rok akademicki 2021/2022

ZARZĄDZENIE REKTORA 39/2021 - w sprawie ogłoszenia harmonogramu i zakresu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2021/2022

ZARZĄDZENIE Nr 53/2021 Rektora w sprawie harmonogramu rekrutacji uzupełniającej do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej  w roku akademickim 2021/2022

Wyniki rekrutacji

Oświadczenie kandydata o podjęciu kształcenia - wersja.pdf wersja.docx

Podanie o przyjęcie wersja.pdf wersja.docx

Deklaracja promotora - wersja.pdf wersja.docx

Oświadczenie dotyczące zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego - wersja.pdf ; wersja.docx

Załącznik nr 5 do zasad rekrutacji - Oświadczenie kandydata o podjęciu kształcenia - wersja.pdf ; wersja.docx


FOR CANDIDATES

Educational offer

Admission rules to the Doctoral School of Koszalin University of Technology in the academic year 2021/2022

A list of potential PhD supervisors and research topics

Education programme of the Doctoral School

Education programme of the Doctoral School - description and learning outcomes

Akty prawne 2021

ZARZĄDZENIE Nr 72/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy z funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia i do Szkoły Doktorskiej, kształcenia na studiach i w Szkole Doktorskiej oraz prowadzenia działalności naukowej w Politechnice Koszalińskiej

Regulamin przyznawania pomocy (tekst jednolity) - załącznik do Zarządzenia Nr 61/2021 Rektora PK z dnia 23 września 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy z funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia i do Szkoły Doktorskiej, kształcenia na studiach i w Szkole Doktorskiej oraz prowadzenia działalności naukowej w Politechnice Koszalińskiej

Regulamin przyznawania pomocy - załącznik do Zarządzenia Nr 61/2021 Rektora PK z dnia 23 września 2021 r.

Załączniki do regulaminu - załącznik 1; załącznik 2; załącznik 3; załącznik 4; załącznik 5; załącznik 6; załącznik 7;

ZARZĄDZENIE Nr 53/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 września 2021 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji uzupełniającej do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2021/2022

ZARZĄDZENIE Nr 39/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia harmonogramu i zakresu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki  Koszalińskiej w roku akademickim 2021/2022

UCHWAŁA Nr 12/2021 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2021/2022

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2021/2022 - załącznik do Uchwały Nr 12/2021 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 24 lutego 2021 r

Załączniki do zasad rekrutacji - załącznik 1; załącznik 2; załącznik 3; załącznik 4; załącznik 5;

UCHWAŁA Nr 11/2021 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej

Regulamin Szkoły Doktorskiej - załącznik do Uchwały Nr 11/2021 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 24 lutego 2021 r.

Rekrutacja 2020

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2020/2021

Podanie o przyjęcie do szkoły Doktorskiej 2020

Lista potencjalnych promotorów i proponowana tematyka badawcza na rok akademicki 2020/2021

ZARZĄDZENIE Nr 36/2020 Rektora w sprawie ogłoszenia harmonogramu i zakresu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2020/2021

ZARZĄDZENIE Nr 58/2020 Rektora z dnia 15września 2020 r. w sprawie zmiany harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2020/2021

ZARZĄDZENIE Nr 83/2020 Rektora w sprawie harmonogramu rekrutacji uzupełniającej do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2020/2021

Akty prawne 2020

ZARZĄDZENIE Nr 86/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 26 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej

ZARZĄDZENIE Nr 83/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 22 października 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji uzupełniającej do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2020/2021

ZARZĄDZENIE Nr 59/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 21 września 2020 r. w sprawie przydziału pomieszczeń dla Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej

ZARZĄDZENIE Nr 58/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15września 2020 r. w sprawie zmiany harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2020/2021

UCHWAŁA NR 43/2020 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr hab. inż. Dariusza Lipińskiego, prof. PK na Dyrektora Szkoły Doktorskiej na kadencję 2020-2024

PISMO OKÓLNE Nr 9/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie utraty mocy Pisma Okólnego Nr 5/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty pobieranej od doktorantów Szkoły Doktorskiej za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta ELD

ZARZĄDZENIE Nr 36/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia harmonogramu i zakresu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2020/2021

Lista potencjalnych promotorów i proponowana tematyka badawcza na rok akademicki 2020/2021 - załącznik do Zarządzenia Nr 36/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 1 czerwca 2020 r

ZARZĄDZENIE Nr 29/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie terminu przedstawienia przez doktorantów Szkoły Doktorskiej indywidualnego planu badawczego w roku akademickim 2019/2020

UCHWAŁA Nr 2/2020 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyjęć do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2020/2021

Zasady przyjęć do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2020/2021 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2020 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 22 stycznia 2020 r

Załączniki do Uchwały Nr 2/2020 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 22 stycznia 2020 r - załącznik 2załącznik 3; załącznik 4; załącznik 5

Rekrutacja 2019

Zasady przyjęć do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2019/2020

Lista potencjalnych promotorów i proponowana tematyka badawcza na rok akademicki 2019/2020

ZARZĄDZENIE Nr 35/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia harmonogramu i zakresu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2019/2020

ZARZĄDZENIE Nr 44/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2019/2020

ZARZĄDZENIE Nr 55/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2019/2020

ZARZĄDZENIE Nr 70/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przedłużenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2019/2020

Akty prawne 2019

PISMO OKÓLNE Nr 5/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty pobieranej od doktorantów Szkoły Doktorskiej za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta ELD

ZARZĄDZENIE Nr 70/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przedłużenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2019/2020

ZARZĄDZENIE Nr 67/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej

ZARZĄDZENIE Nr 66/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zasad wypłacania stypendium doktoranckiego uczestnikom Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej

ZARZĄDZENIE Nr 64/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru indeksu dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej

Indeks doktoranta - załącznik do Zarządzenia Nr 64/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2019/2020

UCHWAŁA Nr 60/2019 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej - załącznik do Uchwały Nr 60/2019 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 30 października 2019 r.

Program ksztalcenia Szkoly Doktorskiej - zajęcia_wspólne; Automatyka, elektronika i elektrotechnikaInżynieria mechaniczna; Inżynieria lądowa i transport

UCHWAŁA Nr 45/2019 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej

ZARZĄDZENIE Nr 44/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2019/2020

ZARZĄDZENIE Nr 43/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej

ZARZĄDZENIE Nr 35/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia harmonogramu i zakresu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2019/2020

ZARZĄDZENIE Nr 34/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej

UCHWAŁA Nr 22/2019 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyjęć do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2019/2020

Zasady przyjęć do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2019/2020 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr 22/2019 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Podanie o przyjęcie Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej - załącznik nr 2 do Uchwały Nr 22/2019 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 17 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 21/2019 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej

Regulamin Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej - załącznik do Uchwały Nr 21/2019 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 17 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej w Politechnice Koszalińskiej

 

 

Załączniki

Nazwa
lista_potencjalnych_promotorow_i_tematow_badawczych_dla_kandydatow_do_szkoly_doktorskiej_pk_w_roku_akademickim_2020_2021.pdf pobierz
podanie_o_przyjecie_do_szkoly_doktorskiej_2020_wraz_z_zalacznikami.pdf pobierz
zarzadzenie_83_2020.pdf pobierz
zarzadzenie_nr_20-36.pdf pobierz
zarzadzenie_rektora_nr_58_2020.pdf pobierz
zasady_przyjec_do_szkoly_doktorskiej_pk_2020-2021.pdf pobierz