Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

ARCHIWUM

Ocena śróokresowna 2022

• Harmonogram oceny śródokresowej

• zasady przeprowadzania oceny śródokresowej

• prezentacja osiagnięć doktoranta

• raport doktoranata z realizacji IPB - wersja.docxwersja.pdf

Wyniki oceny śródokresowej 2022

Rekrutacja 2022

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2022/2023

Lista potencjalnych promotorów i proponowana tematyka badawcza na rok akademicki 2022/2023

ZARZĄDZENIE Nr 35/2022 Rektora w sprawie ogłoszenia harmonogramu i zakresu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej roku akademickim 2022/2023

ZARZĄDZENIE Nr 49/2022 Rektora w sprawie ogłoszenia harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” w roku akademickim 2022/2023

ZARZĄDZENIE Nr 53/2022 Rektora w sprawie zmiany harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2022/2023 (zmiana Zarządzenia Nr 35/2022)

Wyniki rekrutacji

Kursy obieralne na rok akademicki 2022-2023

Ocena śróokresowna 2021

• Harmonogram oceny śródokresowej

• zasady przeprowadzania oceny śródokresowej

• prezentacja osiagnięć doktoranta

• raport doktoranata z realizacji IPB - wersja.docxwersja.pdf

Rekrutacja 2021

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2021/2022

Lista potencjalnych promotorów i proponowana tematyka badawcza na rok akademicki 2021/2022

ZARZĄDZENIE REKTORA 39/2021 - w sprawie ogłoszenia harmonogramu i zakresu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2021/2022

ZARZĄDZENIE Nr 53/2021 Rektora w sprawie harmonogramu rekrutacji uzupełniającej do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej  w roku akademickim 2021/2022

Wyniki rekrutacji

Oświadczenie kandydata o podjęciu kształcenia - wersja.pdf wersja.docx

Podanie o przyjęcie wersja.pdf wersja.docx

Deklaracja promotora - wersja.pdf wersja.docx

Oświadczenie dotyczące zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego - wersja.pdf ; wersja.docx

Załącznik nr 5 do zasad rekrutacji - Oświadczenie kandydata o podjęciu kształcenia - wersja.pdf ; wersja.docx


FOR CANDIDATES

Educational offer

Admission rules to the Doctoral School of Koszalin University of Technology in the academic year 2021/2022

A list of potential PhD supervisors and research topics

Education programme of the Doctoral School

Education programme of the Doctoral School - description and learning outcomes

Rekrutacja 2020

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2020/2021

Lista potencjalnych promotorów i proponowana tematyka badawcza na rok akademicki 2020/2021

ZARZĄDZENIE Nr 36/2020 Rektora w sprawie ogłoszenia harmonogramu i zakresu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2020/2021

ZARZĄDZENIE Nr 58/2020 Rektora z dnia 15września 2020 r. w sprawie zmiany harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2020/2021

ZARZĄDZENIE Nr 83/2020 Rektora w sprawie harmonogramu rekrutacji uzupełniającej do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2020/2021

Podanie o przyjęcie do szkoły Doktorskiej 2020

 

Załączniki

Nazwa
lista_potencjalnych_promotorow_i_tematow_badawczych_dla_kandydatow_do_szkoly_doktorskiej_pk_w_roku_akademickim_2020_2021.pdf pobierz
podanie_o_przyjecie_do_szkoly_doktorskiej_2020_wraz_z_zalacznikami.pdf pobierz
zarzadzenie_83_2020.pdf pobierz
zarzadzenie_nr_20-36.pdf pobierz
zarzadzenie_rektora_nr_58_2020.pdf pobierz
zasady_przyjec_do_szkoly_doktorskiej_pk_2020-2021.pdf pobierz