Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Oświadczenie autora o samodzielności pracy - wersja.docx ; wersja.pdf

Formularz złożenia rozprawy doktorskiej - wersja.docx ; wersja.pdf

Oświadczenie do wykazania osiągnięć naukowych doktoranta na potrzeby ewaluacji - wersja.docx ; wersja.pdf

Wzór minimalnego zakresu opinii promotora do rozprawy doktorskiej - wersja.docx ; wersja.pdf

Wzór opinii promotora pomocniczego do rozprawy doktorskiej - wersja.docx ; wersja.pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej - wersja.docx ; wersja.pdf

Karta obiegowa - wersja.docx ; wersja.pdf