Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Indywidualny plan badawczy IPB - formularz 2024 - wersja.docx ; wersja.pdf

Indywidualny plan badawczy - efekty uczenia się EUS

Individual research plan (IPB - English version) - form 2024 - version.docx ; version.pdf

Individual Research Plan - EUS Learning Outcomes - version.docx ; version.pdf