Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Zestawienie tematyki badawczej doktorantów Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

 

Nabór 2020/2021

Imię i nazwisko doktoranta

Tematyka badawcza

Promotor

Promotor pomocniczy

mgr inż. Andrzej Antosz

Wirtualizacja funkcji sieciowych w sieci kampusowej dla fizycznych urządzeń sieciowych w celu ich jednoczesnego współdzielenia przez operatora lokalnego i ogólnokrajowego

dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. PK

-

mgr inż. Piotr Maciołek

Modyfikacja funkcji oprogramowania automatyki i sterowania wybranych urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków

dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. PK

-

 

Nabór 2021/2022

Imię i nazwisko doktoranta

Tematyka badawcza

Promotor

Promotor pomocniczy

mgr inż. Marek Woźniak

Analiza niezawodności urządzeń elektroenergetycznych farmy wiatrowej

dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. PK

-