Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Zestawienie tematyki badawczej doktorantów Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne

Nabór 2023/2024

Imię i nazwisko doktoranta

Tematyka badawcza

Promotor

Promotor pomocniczy

mgr inż. Łukasz Gołka

Badanie wydajności realizacji algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów w procesorach wielordzeniowych

dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. PK

 

Nabór 2022/2023

Imię i nazwisko doktoranta

Tematyka badawcza

Promotor

Promotor pomocniczy

mgr inż. Arkadiusz Ostrowski

Inteligentny system nadzoru i bezpieczeństwa stanu użytkowania urządzeń farmy wiatrowej

dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. PK

dr inż. Dariusz Bernatowicz

Nabór 2021/2022

Imię i nazwisko doktoranta

Tematyka badawcza

Promotor

Promotor pomocniczy

mgr inż. Marek Woźniak

Diagnozowanie złożonych obiektów technicznych przy pięciowartościowej klasyfikacji stanów

dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. PK

dr inż. Konrad Zajkowski

Nabór 2020/2021

Imię i nazwisko doktoranta

Tematyka badawcza

Promotor

Promotor pomocniczy

mgr inż. Andrzej Antosz

Wirtualizacja funkcji sieciowych w sieci kampusowej dla fizycznych urządzeń sieciowych w celu ich jednoczesnego współdzielenia przez operatora lokalnego i ogólnokrajowego

dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. PK

-

mgr inż. Piotr Maciołek

Modyfikacja funkcji oprogramowania automatyki i sterowania wybranych urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków

dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. PK

-