Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Nabór 2023/2024

Imię i nazwisko doktoranta

Tematyka badawcza

Promotor

Promotor pomocniczy

Weronika Zimny           

Model Mobility as a Service Koszalińsko – Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK

 

Sandra Orzechowska

Znaczenie funkcji turystycznej w regionalizacji kraju

dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK

 

Mateusz Genderka

Czynniki wpływające na efektywność fuzji i przejęć na polskim rynku kapitałowym: badanie spółek będących celem przejęcia

dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

 

Karol Piskunowicz

Uwarunkowania finansowe wdrożenia systemu ERP w przedsiębiorstwie

dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

 

Klaudia Gajocha

Finansowe i technologiczne uwarunkowania innowacji gospodarstw domowych

dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

 

Nabór 2022/2023

Imię i nazwisko doktoranta

Tematyka badawcza

Promotor

Promotor pomocniczy

Czopik Krzysztof

Fiskalne i społeczne konsekwencje modeli systemów emerytalnych w kontekście przemian gospodarczych

dr hab. Grzegorz Przekota, prof. PK

 

Karevoll Gurid

Innovation through tradition in artisan food production

dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK

dr Grzegorz Kwiatkowski

Kuczyński Łukasz

Ekonomiczny aspekt likwidacji szkód komunikacyjnych

dr hab. Grzegorz Przekota, prof. PK

 

Martisrosyan Anna

Regiony peryferyjne w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego

dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK

dr Luiza Ossowska

Śliwka Izabela

Dyskryminacja w wynagrodzeniu ze względu na płeć

dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

dr Agnieszka Strzelecka