Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Zestawienie tematyki badawczej doktorantów Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport

 

Nabór 2020/2021

Imię i nazwisko doktoranta

Tematyka badawcza

Promotor

Promotor pomocniczy

mgr inż. Paulina Stałowska

Naziemny skaning laserowy jako zdalny system pomiarowy w badaniach stanu technicznego obiektów budowlanych

dr hab. inż. Czesław Suchocki

 

 

Nabór 2021/2022

Imię i nazwisko doktoranta

Tematyka badawcza

Promotor

Promotor pomocniczy

mgr inż. Artur Sanok

Analiza możliwości wykorzystania różnych materiałów budowlanych w konstrukcjach budowlanych

dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK

dr inż. Marek Lehmann