Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Od 30 września do 15 października br. będzie otwarty nabór uzupełniający kandydatów do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej. Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona w ramach limitu miejsc, określonych w Zarządzeniu Nr 35/2023 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 23 maja 2023 r. Zapraszamy do rozpoczęcia kształcenia w ramach jednej z poniższych dyscyplin:

automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne,
inżynieria mechaniczna,
inżynieria lądowa, geodezja i transport.

Złóż aplikację za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Proponowana tematyka badawcza jest dostępna pod linkiem.

 

ZARZĄDZENIE REKTORA nr 75/2023 w sprawie zmiany harmonogramu i zakresu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2023/2024

ZARZĄDZENIE REKTORA nr 59/2023 w sprawie ogłoszenia harmonogramu rekrutacji uzupełniającej do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2023/2024

ZARZĄDZENIE REKTORA nr 53/2023 w sprawie ogłoszenia harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” w roku akademickim 2023/2024

ZARZĄDZENIE REKTORA nr 35/2023 w sprawie ogłoszenia harmonogramu i zakresu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2023/2024

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2023/2024

Rekrutacja krok po kroku - Instrukcja rekrutacji dla kandydatów w systemie IRK