Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Promotorzy w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna

 

Zapraszamy do zapoznania się z wizytówkami promotorów w Szkole Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w dyscyplinach, którzy zgłosili tematykę badawczą na rok akademicki 2023/2024, w ramach dyscypliny Inżynieria Mechaniczna. Możliwe jest aplikowanie do Szkoły Doktorskiej z tematyką badawczą spoza proponowanej listy, po jej uzgodnieniu oraz zgłoszeniu przez potencjalnego promotora. 

prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński

Wydział Mechaniczny; Katedra Energetyki

ul. Racławicka; budynek D; pokój 20; budynek A; pokój 116;

e-mail: waldemar.kuczynski@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 34 78 438

 

więcej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny

Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Produkcji,

ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, budynek D, pokój 203,

e-mail: krzysztof.nadolny@tu.koszalin.pl; tel.: 94 3478412

Proponowana tematyka badawcza:

1.Badania wpływu proekologicznych metod doprowadzania czynników chłodzących, smarujących i antyadhezyjnych do strefy obróbki na przebieg i wyniki procesu szlifowania

więcej

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal

Wydział Mechaniczny; Katedra Energetyki

ul. Racławicka 15-17, budynek C; pokój 215

e-mail: tadeusz.bohdal@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 34 78 247

Proponowana tematyka badawcza:

1. Badanie przemian fazowych czynników roboczych w elementach miniinstalacji kogeneracyjnej na potrzeby energetyki rozproszonej

więcej

dr hab. inż. Dariusz Lipiński, prof. PK

Wydział Mechaniczny; Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych

ul. Racławicka 15-17; budynek C; pokój 113

e-mail: dariusz.lipinski@tu.koszalin.pl

 

więcej

dr hab. inż. Igor Maciejewski, prof. PK

Wydział Mechaniczny; Katedra Mechatroniki i Automatyki

ul. Racławicka 15-17; budynek A; pokój 103

e-mail: igor.maciejewski@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 3478 471

Proponowana tematyka badawcza:

1. Sterowanie drganiami w układach mechanicznych

więcej

dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga, prof. PK

Wydział Mechaniczny; Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego

ul. Racławicka 15-17.; budynek: C; pokój: 221

e-mail: iwona.michalska-pozoga@tu.koszalin.pl; tel. : 94 3478425

Proponowana tematyka badawcza:

1. Wytłaczanie tworzyw polimerowych pierwotnych i pochodzących z recyklingu oraz ich mieszanin, a także kompozytów na ich bazie ze wzmocnieniem pochodzenia naturalnego i syntetycznego przy użyciu konwencjonalnego ślimakowego i niekonwencjonalnego z wielostożkową strefą uplastyczniająco-homogenizującą układu uplastyczniającego

2. Materiały polimerowe pochodzące z recyklingu i dodatków w postaci napełniaczy metalowych i/lub niemetalowych do zastosowań w technologiach przyrostowych

więcej

dr hab. inż. Joanna Piepiórka-Stepuk, prof. PK

Wydział Mechaniczny; Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego

ul. Racławicka 15-17; budynek C ; pokój 220

e-mail: joanna.piepiorka@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 34 78 459

więcej

dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski, prof. PK

Wydział Mechaniczny; Katedra Energetyki

ul. Racławicka 15-17; budynek C; pokój 213

e-mail: krzysztof.dutkowski@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 34 78 228

Proponowana tematyka badawcza:

1. Badanie wpływu cieczy z dodatkiem materiału PCM na pracę urządzeń wymiany ciepła / Study on efficiency of heat transfer devices with PCM fluids addition

więcej

dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski, prof. PK

Wydział Mechaniczny, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego

ul Racławicka 15-17; budynek C; pokój 225

e-mail: tomasz.rydzkowski@tu.koszalin.pl; tel. : 94 34 78 424

więcej

dr hab. inż. Małgorzata Sikora, prof. PK

Wydział Mechaniczny; Katedra Energetyki ul. Racławicka 15-17; budynek C; pokój 211

e-mail: malgorzata.sikora@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 34 78 421

Proponowana tematyka badawcza:

1. Badania wpływu prędkości faz na kształtowanie się struktur przepływu

2. Badania wymiany ciepła w procesie chłodzenia podzespołów elektronicznych

więcej

dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK

Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych

ul. Racławicka 15-17; budynek C; pokój 114

e-mail: blazej.balasz@tu.koszalin.pl; tel. : 94 34 78 495

więcej

dr hab. inż. Tomasz Królikowski prof. PK

Wydział Mechaniczny, Katedra Mechatroniki i Automatyki

ul. Śniadeckich 2; Budynek A; pok. 602

email: tomasz.krolikowski@tu.koszalin.pl; tel. 94 3478602

więcej

prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak

Wydział Mechaniczny; Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych

ul. Racławicka 15-17; budynek A; pokój 36

e-mail: wojciech.kacalak@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 3478101

Proponowana tematyka badawcza:

1. Teksturowane struktury powierzchniowe oraz metaliczne struktury funkcjonalne z kompozytowymi wypełniaczami

więcej

prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka

Wydział Mechaniczny; Katedra Mechaniki i Konstrukcji

ul. Racławicka 15-17; budynek A; pokój 201

e-mail: leon.kukielka@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 3478234

więcej

dr hab. inż. Anna Zawada-Tomkiewicz, prof. PK

Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych

ul. Racławicka; budynek B; pokój 115

e-mail: anna.zawada-tomkiewicz@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 34 78 451

więcej

dr hab. inż. Łukasz Bohdal

Wydział Mechaniczny; Katedra Mechaniki i Konstrukcji

ul. Racławicka 15-17; budynek A; pokój 201

e-mail: lukasz.bohdal@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 3478328

Proponowana tematyka badawcza:

1. Badania eksperymentalne i numeryczne wybranych cech stopów metali perforowanych za pomocą procesów wykrawania

więcej

prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta

Wydział Mechaniczny; Katedra Inżynierii Produkcji

ul. Racławicka 15-17; budynek D; pokój 233

e-mail: jaroslaw.plichta@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 3478469

więcej

prof. dr hab. inż. Witold Gulbiński
Wydział Mechaniczny; Katedra Fizyki Technicznej i Nanotechnologii
ul. Śniadeckich 2; budynek H; pokój 106-11H
e-mail: witold.gulbinski@tu.koszalin.pl; tel.: 94 34 86 622

Proponowana tematyka badawcza:

1. Nowe powłoki polepszające właściwości tribologiczne i odporność korozyjną stopów metali do zastosowań medycznych 

2. Surface modification of electrodes for green hydrogen generation by electrolytic water splitting

 

więcej

prof. dr hab. Jerzy Ratajski
Wydział Mechaniczny; Katedra Inżynierii Biomedycznej
ul. Śniadeckich 2; budynek H; pokój 103H
e-mail: jerzy.ratajski@tu.koszalin.pl; tel.: 94 34 86 611

Proponowana tematyka badawcza:

1. Badanie właściwości funkcjonalnych stopów z pamięcią kształtu 

więcej

 

dr hab. inż. Mieczysław Pancielejko, prof. PK
Wydział Mechaniczny; Katedra Fizyki Technicznej i Nanotechologii
ul. Śniadeckich 2; budynek H; pokój 106-9
e-mail: mieczyslaw.pancielejko@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 34 86 637

Proponowana tematyka badawcza:

1. Badania właściwości mechanicznych i tribologicznych powierzchni narzędzi, części maszyn i biomateriałów ze stali nierdzewnych z powłokami wytworzonymi technikami PVD 

więcej