Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Promotorzy w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna

 

Zapraszamy do zapoznania się z wizytówkami promotorów w Szkole Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w dyscyplinach, którzy zgłosili tematykę badawczą na rok akademicki 2022/2023, w ramach dyscypliny Inżynieria Mechaniczna. Możliwe jest aplikowanie do Szkoły Doktorskiej z tematyką badawczą spoza proponowanej listy, po jej uzgodnieniu oraz zgłoszeniu przez potencjalnego promotora. 

prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński

Wydział Mechaniczny; Katedra Energetyki

ul. Racławicka; budynek D; pokój 20; budynek A; pokój 116;

e-mail: waldemar.kuczynski@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 34 78 438

Proponowana tematyka badawcza:

1. Analiza możliwości wykorzystania układów hybrydowych z obszaru energetyki odnawialnej do pozyskania wodoru

2. Badanie zjawiska pinch-point podczas przemian fazowych proekologicznych czynników chłodniczych w mini kanałach

3. Studium oceny energetyczno-egzergetycznej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych z obszaru energetyki odnawialnej

więcej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny

Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Produkcji,

ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, budynek D, pokój 203,

e-mail: krzysztof.nadolny@tu.koszalin.pl; tel.: 94 3478412

Proponowana tematyka badawcza:

1.Badania wpływu proekologicznych metod doprowadzania czynników chłodzących, smarujących i antyadhezyjnych do strefy obróbki na przebieg i wyniki procesu szlifowania

więcej

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal

Wydział Mechaniczny; Katedra Energetyki

ul. Racławicka 15-17, budynek C; pokój 215

e-mail: tadeusz.bohdal@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 34 78 247

Proponowana tematyka badawcza:

1. Badanie przemian fazowych czynników roboczych w elementach miniinstalacji kogeneracyjnej na potrzeby energetyki rozproszonej

więcej

dr hab. inż. Dariusz Lipiński, prof. PK

Wydział Mechaniczny; Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych

ul. Racławicka 15-17; budynek C; pokój 113

e-mail: dariusz.lipinski@tu.koszalin.pl

Proponowana tematyka badawcza:

1. Badania nad rozwojem systemów modelowania, monitorowania i optymalizacji procesów obróbki ściernej w warunkach wymagań Przemysłu 4.0

więcej

dr hab. inż. Igor Maciejewski, prof. PK

Wydział Mechaniczny; Katedra Mechatroniki i Automatyki

ul. Racławicka 15-17; budynek A; pokój 103

e-mail: igor.maciejewski@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 3478 471

Proponowana tematyka badawcza:

1. Sterowanie drganiami w układach mechanicznych

więcej

dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga, prof. PK

Wydział Mechaniczny; Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego

ul. Racławicka 15-17.; budynek: C; pokój: 221

e-mail: iwona.michalska-pozoga@tu.koszalin.pl; tel. : 94 3478425

Proponowana tematyka badawcza:

1. Wytłaczanie tworzyw polimerowych pierwotnych i pochodzących z recyklingu oraz ich mieszanin, a także kompozytów na ich bazie ze wzmocnieniem pochodzenia naturalnego i syntetycznego przy użyciu konwencjonalnego ślimakowego i niekonwencjonalnego z wielostożkową strefą uplastyczniająco-homogenizującą układu uplastyczniającego

więcej

dr hab. inż. Joanna Piepiórka-Stepuk, prof. PK

Wydział Mechaniczny; Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego

ul. Racławicka 15-17; budynek C ; pokój 220

e-mail: joanna.piepiorka@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 34 78 459

Proponowana tematyka badawcza:

1. Badania hybrydowych warunków mycia elementów instalacji w systemie CIP

więcej

dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski, prof. PK

Wydział Mechaniczny; Katedra Energetyki

ul. Racławicka 15-17; budynek C; pokój 213

e-mail: krzysztof.dutkowski@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 34 78 228

Proponowana tematyka badawcza:

1. Badanie możliwości wykorzystania materiałów ulegających zmianie stanu skupienia w instalacjach OZE

więcej

dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski, prof. PK

Wydział Mechaniczny, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego

ul Racławicka 15-17; budynek C; pokój 225

e-mail: tomasz.rydzkowski@tu.koszalin.pl; tel. : 94 34 78 424

Proponowana tematyka badawcza:

1. Badania dotyczące wytwarzania oraz właściwości folii opakowaniowych klasycznych i biodegradowalnych. Tematyka może dotyczy folii monolitycznych i wielowarstwowych, modyfikowanych oraz folii kurczliwych

2. Badania przetwórstwa klasycznych i biodegradowalnych tworzyw polimerowych oraz kompozytów. Tematyka obejmuje recykling, może dotyczyć również tworzyw spienialnych jak polistyren EPS i kompozyty na jego bazie

więcej

dr hab. inż. Małgorzata Sikora, prof. PK

Wydział Mechaniczny; Katedra Energetyki ul. Racławicka 15-17; budynek C; pokój 211

e-mail: malgorzata.sikora@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 34 78 421

Proponowana tematyka badawcza:

1. Badanie procesu wymiany ciepła podczas chłodzenia podzespołów elektronicznych

więcej

dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK

Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych

ul. Racławicka 15-17; budynek C; pokój 114

e-mail: blazej.balasz@tu.koszalin.pl; tel. : 94 34 78 495

więcej

dr hab. inż. Tomasz Królikowski prof. PK

Wydział Mechaniczny, Katedra Mechatroniki i Automatyki

ul. Śniadeckich 2; Budynek A; pok. 602

email: tomasz.krolikowski@tu.koszalin.pl; tel. 94 3478602

więcej

prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak

Wydział Mechaniczny; Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych

ul. Racławicka 15-17; budynek A; pokój 36

e-mail: wojciech.kacalak@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 3478101

więcej

prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka

Wydział Mechaniczny; Katedra Mechaniki i Konstrukcji

ul. Racławicka 15-17; budynek A; pokój 201

e-mail: leon.kukielka@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 3478234

więcej

dr hab. inż. Anna Zawada-Tomkiewicz, prof. PK

Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych

ul. Racławicka; budynek B; pokój 115

e-mail: anna.zawada-tomkiewicz@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 34 78 451

więcej

dr hab. inż. Łukasz Bohdal

Wydział Mechaniczny; Katedra Mechaniki i Konstrukcji

ul. Racławicka 15-17; budynek A; pokój 201

e-mail: lukasz.bohdal@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 3478328

więcej

prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta

Wydział Mechaniczny; Katedra Inżynierii Produkcji

ul. Racławicka 15-17; budynek D; pokój 233

e-mail: jaroslaw.plichta@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 3478469

więcej