Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Promotorzy w dyscyplinie Nauki o polityce i administracji

Zapraszamy do zapoznania się z wizytówkami promotorów w Szkole Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej, którzy zgłosili tematykę badawczą na rok akademicki 2023/2024, w ramach dyscypliny Nauki o polityce i administracji. Możliwe jest aplikowanie do Szkoły Doktorskiej z tematyką badawczą spoza proponowanej listy, po jej uzgodnieniu oraz zgłoszeniu przez potencjalnego promotora. 

Dr hab. Marek Górka, prof. PK
Wydział Humanistyczny, Katedra Nauk o Polityce
ul. Kwiatkowskiego, budynek 6e, pokój 423B
e-mail: marek.gorka@tu.koszalin.pl, tel. : 94 34 39 148

Proponowana tematyka badawcza:

1. Polityka bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa współczesnego państwa

2. Rywalizacja polityczna w obszarze polskiego systemu politycznego. Uwarunkowania, przebieg i konsekwencje polityczne

więcej

 

Prof. dr hab. Jacek Knopek
Wydział Humanistyczny, Katedra Nauk o Polityce
ul. Kwiatkowskiego, budynek 6e, pokój 217A
mail: jacek.knopek@tu.koszalin.pl, tel.: 94 34 39 176

Proponowana tematyka badawcza:

1. Tematyka rozprawy doktorskiej w zakresie subdyscyplin:
- systemy polityczne,
- stosunki międzynarodowe,
- polityczne przemiany społeczne i cywilizacyjne,
- polityki szczegółowe – narodowościowa, etniczna i polonijna,
- polityka regionalna.

więcej

 

Prof. dr hab. Bogusław Polak
Wydział Humanistyczny, Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich
ul. Kwiatkowskiego, budynek 6e, pokój 220A.
e-mail: boguslaw.polak@tu.koszalin.pl,; tel.: 94 34 39 209

Proponowana tematyka badawcza:

1. Polskie uchodźstwo niepodległościowe 1945-1990. Polityka pamięci wobec zbrodni dokonanych na narodzie polskim 1939-2022

więcej

 

Dr hab. Michał Polak prof. PK
Wydział Humanistyczny; Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich
ul. E. Kwiatkowskiego 6E, budynek B, pokój 213B
e-mail: michal.polak@tu.koszalin.pl, tel.: 94 34 39 171

Proponowana tematyka badawcza:

1. Działalność polskiej emigracji niepodległościowej po II wojnie światowej – aspekty polityczne, gospodarcze, kulturalne i społeczne

2. Wieloaspektowa analiza pamięci zbiorowej o wydarzeniach XX wieku na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym

więcej

 

Dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK
Wydział Humanistyczny, Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich
ul. Kwiatkowskiego, budynek 6e, pokój 225A
e-mail: krzysztof.wasilewski@tu.koszalin.pl, tel.: 94 34 78 605

Proponowana tematyka badawcza:

1. Digitalizacja procesu komunikowania politycznego – wymiar lokalny, krajowy i międzynarodowy

więcej

 

Dr hab. Zbigniew Werra, prof. PK
Wydział Humanistyczny; Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa
ul. E. Kwiatkowskiego, budynek 6E, pokój 215A
e-mail: zbigniew.werra@tu.koszalin.pl, tel.: 94 34 39 193

Proponowana tematyka badawcza:

1. Sterowniczy wymiar katynizmu i antykatynizmu w obszarze procesów destrukcji i konsolidacji podmiotowej struktury bytu społecznego wynikających z polskiej tożsamości narodowej z uwzględnieniem procesów historycznych, politycznych, edukacyjnych, religijnych, zdrowotnych, medialnych i społecznych ujętych w szerokim znaczeniu pojęciowym.

więcej