Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Zapraszamy do zapoznania się z wizytówkami potencjalnych promotorów w Szkole Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w dyscyplinach:

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Inżynieria mechaniczna

Inżynieria lądowa i transport

 

 

Dla potencjalnych promotorów:

Karta zgłoszenia tematyki badawczej w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych:
PL /  
wersja polska.pdf  /  wersja polska.docx 
EN /  wersja angielska.pdf  /  wersja angielska.docx

Karta zgłoszenia tematyki badawczej w dziedzinie nauk społecznych:
PL /  
wersja polska.pdf  /  wersja polska.docx 
EN /  wersja angielska.pdf  /  wersja angielska.docx

Karta zgłoszenia tematyki badawczej w dziedzinie sztuki:
PL /  
wersja polska.pdf  /  wersja polska.docx 
EN /  wersja angielska.pdf  /  wersja angielska.docx

Załączniki

Nazwa