Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

OCENA ŚRÓDOKRESOWA


Dokumenty do pobrania:

• Harmonogram oceny śródokresowej

• zasady przeprowadzania oceny śródokresowej

• prezentacja osiagnięć doktoranta

• raport doktoranata z realizacji IPB - wersja.docxwersja.pdf

Wyniki oceny śródokresowej 2022

Załączniki

Nazwa