Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Zapraszamy do rozpoczęcia kształcenia w ramach jednej z poniższych dyscyplin:

  • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
  • inżynieria mechaniczna,
  • ekonomia i finanse,
  • nauki o polityce i administracji.

Od października 2019 roku Szkoła Doktorska zastąpiła dotychczasowe studia doktoranckie. Celem Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej jest kształcenie doktorantów oraz wspieranie ich w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Kształcenie w szkole doktorskiej jest bezpłatne, prowadzone w trybie stacjonarnym i trwa 8 semestrów. Każdy doktorant otrzymuje wysokie stypendium, które można pobierać razem z innymi stypendiami. Przysługuje mu również urlop wypoczynkowy.

Programy oferowane przez naszą Szkołę Doktorską zapewniają kształcenie na wysokim poziomie, dają możliwość realizacji badań naukowych i rozwoju kariery zawodowej na arenie krajowej i międzynarodowej.


Zasady i harmonogram rekrutacji 2022/2023.

Lista potencjalnych promotorów i proponowana tematyka badawcza na rok akademicki 2022/2023.

Dokumenty aplikacyjne.

Wyniki rekrutacji.

 

Wszelkie archiwalne materiały dotyczące oferowanej tematyki badawczej, procedury rekrutacji oraz wymaganych dokumentów znajdą Państwo na stronie internetowej szkoladoktorska.tu.koszalin.pl, w zakładceArchiwum”.

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego (tel. 94 34 86 600) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: szkoladoktorska@tu.koszalin.pl).