Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Warsztaty i spotkania dotyczące projektu EU4Dual
Opublikowano 27.02.2023 11:17

W dniach 21-24 lutego 2023 roku miały miejsce warsztaty i spotkania dotyczące projektu EU4Dual. Uniwersytet Europejski EU4Dual tworzy dziewięć uczelni wyższych (między innymi z Finlandii, Austrii, Niemiec, Węgier, Chorwacji, Francji i Hiszpanii). W konsorcjum zaangażowane są przedsiębiorstwa z każdego z uczestniczących krajów, które wspólnie ze światem nauki chcą promować innowacyjne kształcenie i poszukiwanie nowych talentów. Wśród partnerów biznesowych Politechniki Koszalińskiej znajdują się m.in. Globallogic, Drutex, Signify i GEA. EU4Dual, Uniwersytet Europejski na rzecz kształcenia dualnego i praktycznego, jest finansowany z grantu przyznanego przez Komisję Europejskiego w ramach programu „Inicjatywa Uniwersytety Europejskie”. Politechnika Koszalińska otrzymała ponad 1,8 mln euro. Wkład własny w wysokości niemal 584 tys. euro został sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Pierwsze spotkanie Uniwersytetu Europejskiego odbyło się w Savonia Uniwersity of Applied Sciences w fińskim Kuopio. Politechnikę Koszalińską reprezentowała JM Rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK. wraz z kilkuosobowym gronem przedstawicieli władz i jednostek - prorektor ds. kształcenia dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, a równocześnie koordynator EU4DUAL na Politechnice Koszalińskiej, dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz, koordynator wymiany studenckiej, dyrektor Szkoły Doktorskiej dr hab. inż. Dariusz Lipiński, prof. PK, koordynator ds. współpracy z biznesem, dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska, prof. PK, koordynator ds. jakości kształcenia i akredytacji, Ewa Bałasz, kierownik Biura Mobilności Międzynarodowej, Katarzyna Kaleta, project manager EU4DUAL na Politechnice Koszalińskiej i Aleksandra Zając, koordynator programu Erasmus+ oraz koordynator mobilności międzynarodowej. Przez cztery dni zaproszeni goście i eksperci dyskutowali na temat internacjonalizacji i strategii współpracy, skupili się na doświadczeniach partnerów dwóch istniejących już sojuszy: YUFE (Uniwersytet Wschodniej Finlandii) i INVEST (UAS Karelia). Dr Jon Altuna, prorektor ds. nauki Mondragon Unibersitatea (Hiszpania), który był już z wizytą na Politechnice Koszalińskiej, zaprezentował plan pracy na 2023 r., w tym: główne zadania, kamienie milowe i rezultaty wynikające ze współpracy.

fot. Katarzyna Kaleta / Politechnika Koszalińska