Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Seminarium Naukowe Polsko-Brazylijskie „Wyzwania współczesnego przemysłu i rola inżynierii biomedycznej”
Opublikowano 22.06.2022 09:15

Seminarium Naukowe Polsko-Brazylijskie „Wyzwania współczesnego przemysłu i rola inżynierii biomedycznej” / „Challenges of the contemporary industry and the role of biomedical engineering" odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2022 roku w ramach Projektu CEEPUS INTEGRATION. Wykłady plenarne oraz dyskusja Okrągłego Stołu odbędą się w sali senatu Politechniki Koszalińskiej.


Program wydarzenia:

28 czerwca 2022 r., godz. 12.00 

 • Wprowadzenie: prof. Leszek A. Dobrzański „The main challenges facing the modern industry in the context of materials, bioengineering, and materials processing technologies development"  

Wykłady na zaproszenie: 

 • prof. Gilmar Batalha “New challenges for the modern industry in materials & manufacturing Engineering: additive manufacturing & industry 4.0” 
 • prof. Błażej Bałasz, „Rapid prototyping center - application of additive manufacturing technology using metal powders” 
 • prof. Krzysztof Nadolny, „Investigations into the influence of pro-ecological methods of delivery cooling, lubricating and antiadhesive media to the machining zone on the course and results of the grinding process” 
 • prof. Dariusz Lipiński, „Selected aspects of analysis, modeling, and optimization of grinding processes” 
 • prof. Mieczysław Pancielejko "DLC-coated martensitic stainless steel for biomedical applications - structure and properties

29 czerwca 2022 r., godz. 12.00 

Wykłady na zaproszenie: 

 • prof. Leszek A. Dobrzański “Bioengineering, nanotechnology & World” 
 • prof. Gilmar Batalha “Advanced  material processing for titanium Ti6Al4V alloy in biomedical applications (Laser surface texturing, micro-milling finishing of MA LPBF, fatigue & mechanical properties of EB PBF spinel cord insert)” 
 • dr Łukasz Szparaga “Optimization of Mechanical Properties of Gradient Zr–C Coatings in biomedical application” 

Wystąpienia doktorantów:

 • mgr Katarzyna Mydłowska "Influence of the gradient of the substrate yield strength on the anti-wear properties of the substrate/PVD coating system"
 • mgr Dorota Laskowska "Analysis of additively manufactured spatial structures in the context of biomedical applications". 
 • mgr Kamil Banaszek „Analysis of grinding process with the use of multilayer grinding wheels with abrasive aggregates” 
 • mgr Piotr Żmuda-Trzebiatowski „Influence of metal powder addition on PET-G material properties in FDM technology”

Komunikaty studenckie: 

 • Marta Trojanowska  “Assessment of factors influencing the microbiological safety of silicone-gel contact lenses" 
 • Martyna Starnawska “Comparison of tribo-corrosive and antimicrobial properties of implants made of Ti6Al4V titanium alloy and 316l stainless steel intended for components of endoprostheses for animals". 
 • Agnieszka Peła “Physicochemical and antimicrobial properties Co-Cr-C coatings on 316L stainless steel for biomedical application” 

Dyskusja Okrągłego Stołu i podsumowanie seminarium "Where are you going the contemporary industry?”

Wydarzenie zorganizowano w ramach Projektu CEEPUS INTEGRATION. Organizatorzy: Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej oraz Szkoła Doktorska Politechniki Koszalińskiej.