Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Seminarium naukowe doktorantów Szkoły Doktorskiej
Opublikowano 18.11.2020 15:27

W środę 17 listopada 2020 r. w Szkole Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej odbyło się seminarium naukowe, podczas którego Doktoranci prezentowali efekty swoich prac badawczych oraz przedstawiali plany naukowe, przewidziane do realizacji w kolejnych latach. Ciekawym prezentacjom towarzyszyła interesująca dyskusja. W seminarium wzięli udział również: JM Rektor Politechniki Koszalińskiej, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, przedstawiciele Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej, promotorzy oraz promotorzy pomocniczy. Seminaria naukowe stanowią wyjątkową możliwość zapoznania się z tematyką oraz obszarem badawczym osób realizujących kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej, jak również są okazją do wymiany opinii i poglądów naukowych.