Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Seminarium naukowe prof. Thomas G. Mathia
Opublikowano 13.04.2021 15:14

W czwartek 8 kwietnia 2021 r. odbyło się seminarium naukowe „Research themes and objectives” dla doktorantów I i II roku Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej. Wykład poprowadził prof. Thomas G. Mathia, uznany specjalista z takich dziedzin jak obróbka powierzchni, optymalizacja procesów produkcyjnych, trybologia i reologia. Autor 5 książek oraz ponad 300 artykułów naukowych, prelegent na ponad 400 międzynarodowych konferencjach naukowych, wykładał w Wielkiej Brytanii, Meksyku, Szwecji, Rosji, Maroku, Japonii, Szwajcarii, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Francji oraz Polsce.

Seminarium naukowe prof. Mathia wspiera umiędzynarodowienie naszych doktorantów, pozwala na zdobycie wiedzy od wybitnego naukowca oraz jest unikalną możliwością do interesującej dyskusji i wymiany doświadczeń. Na seminarium zostały poruszone tematy takie jak procesy poznawcze, działalność badawcza, organizacja badań naukowych, prawa własności intelektualnej – wszystko w kontekście pracy badawczej i planów na przyszłość doktorantów Szkoły Doktorskiej. Prof. Mathia zaproponował również mailowe konsultacje dla doktorantów dot. ich ścieżki kariery.

 

 

Notka biograficzna:

Thomas G. Mathia - ukończył studia z zakresu elektroniki i metrologii na Politechnice Warszawskiej, stopień doktora zdobył na Université Lyon I. W swojej wieloletniej karierze pełnił między innymi funkcję Dyrektora ds. Badań w Narodowym Centrum ds. Badań Naukowych we Francji, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Saint Etienne oraz kierował pracami zespołu badawczego Topografii Powierzchni i Abrazji w Laboratorium Trybologii i Dynamiki Systemów.  Za osiągnięcia naukowe otrzymał wiele nagród, w tym brązowy medal od francuskiego Ministra Przemysłu. Obecnie jest emerytowanym pracownikiem naukowym w Laboratorium Trybologii i Dynamiki Systemów na uniwersytecie École Centrale de Lyon we Francji.