Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Workshop 2021 - podsumowanie
Opublikowano 01.07.2021 15:10

W dniach 20-26 czerwca 2021 r. na Politechnice Koszalińskiej odbyła się 9 edycja „International Workshop on Surface Engineering” i 5 edycja „International Workshop on Applied and Sustainable Engineering”. Celem warsztatów było wsparcie edukacji, wymiana doświadczeń naukowców zajmujących się różnymi dziedzinami inżynierii oraz stworzenie nowoczesnej, międzynarodowej platformy komunikacji pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego i instytucji partnerskich. Prelegentami byli naukowcy z Polski i innych krajów europejskich takich jak Francja, Szwecja, Gruzja, Słowacja, Kosowo. Program warsztatów obejmował wykłady i sesje posterową, całość odbyła się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM. Do udziału w wydarzeniu zapraszono pracowników naukowych i dydaktycznych oraz studentów i doktorantów. W dniach 24-25 czerwca w ramach warsztatów odbyły się wykłady, połączone z ćwiczeniami i konsultacjami dla doktorantów Szkoły Doktorskiej PK, które poprowadził profesor Shaban Buza z Kosovo University of Prishtina Hasan Prishtina, Faculty of Technical Applied Sciences. Prezentacje w ramach wykładów:

· 24 czerwca  2021 r. (czwartek) w godz. 10:00 – 13:00

tytuł wykładu: „Engineering design. Application of modern technologies in engineering design and other fields during the pandemic period”;

· 25 czerwca  2021 r. (piątek) w godz. 10:00 – 13:00

tytuł wykładu: „Engineering design. The impact of modern technologies in engineering design”.

Organizatorami warsztatów byli pracownicy Wydziału Mechanicznego i Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej. Patronat nad wydarzeniem objęła Rektorka Politechniki Koszalińskiej prof. Danuta Zawadzka.


Więcej informacji o warsztatach oraz ich poprzednich edycjach znajduje się na stronie workshop/tu.koszalin.pl