Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Spotkanie osób zarządzających szkołami doktorskimi w uczelniach technicznych w Polsce
Opublikowano 19.01.2023 14:50

Dyrektor Szkoły Doktorskiej PK, dr hab. inż. Dariusz Lipiński, prof. PK, wziął udział w noworocznym spotkaniu osób zarządzających szkołami doktorskimi w uczelniach technicznych w Polsce. Wydarzenie odbyło się 12 - 13 stycznia 2023 roku na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Tematyka spotkania skupiała się będzie 4 roku kształcenia w szkołach doktorskich, z uwzględnieniem zagadnień związanych ze zbliżającą się ewaluacją tych jednostek. Odbyły się również panele tematyczne, w trakcie których uczestnicy mieli okazję podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Organizatorzy zaprosili do udziału w spotkaniu przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki, którzy zaprezentowali dane dot. efektywności kształcenia doktornatów zrekrutowanych w roku akademickim 2014/2015, statystyki dot. kolejnych lat rekrutacji i kształcenia w szkołach doktorskich oraz w ramach programu doktorat wdrożeniowy. W spotkaniu wziął również udział Pan prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki, który przedstawił zagadnienia dotyczące procesu ewaluacji, a także informacje o kształceniu doktorantów w Europie.