Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Seminaria naukowe doktorantów Szkoły Doktorskiej - podsumowanie
Opublikowano 26.01.2023 14:00

Zakończyły się ostatnie w tej edycji seminaria doktorantów drugiego i czwartego roku Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej. Wydarzenie miało charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Finalne seminaria odbyły się 18 stycznia br. w kampusie uczelni przy ulicy Śniadeckich 2. O swoich obszarach zainteresowań naukowych i badawczych mówili: Dorota Laskowska (na zdjęciach) i Jakub Balcerzak.

Podczas wcześniejszych spotkań z referatami wystąpili: Paweł Roszyk i Kamil Banaszek (11 stycznia br.), Wiesław Czapiewski (13 stycznia) oraz Jereczek Bartosz, Rowicka Magdalena, Zawadka Wojciech, Ostrowski Arkadiusz, Woźniak Marek i Sanok Artur (23 listopada 2022 r.).  Seminaria dotyczyły przeprowadzenia bieżącej oceny postępów doktorantów w realizacji planu badawczego. Gości seminariów witał dr hab. inż. Dariusz Lipiński, prof. PK, dyrektor Szkoły Doktorskiej. Na koniec ostatniego spotkania prof. Lipiński podzielił się z gośćmi danymi z MEiN dot. efektywności kształcenia doktornatów zrekrutowanych w roku akademickim 2014/2015, statystykami dot. kolejnych lat rekrutacji i kształcenia w szkołach doktorskich oraz w ramach programu doktorat wdrożeniowy, ewaluacji jakości kształcenia w szkołach oraz struktury kształcenia doktorantów na studiach doktoranckich w Polsce na tle krajów UE.

fot. Adam Paczkowski / Politechnika Koszalińska