Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Forum Szkół Doktorskich Pomorza Zachodniego
Opublikowano 30.11.2022 12:07

Szkoła Doktorska Politechniki Koszalińskiej (SDPK) była gospodarzem Forum Szkół Doktorskich Pomorza Zachodniego. Wydarzenie zorganizowano 17-18 listopada br. w Mielnie. Konferencja ma charakter cykliczny. Ma na celu omówienie efektywnej współpracy i wspólnych inicjatyw pomiędzy szkołami doktorskimi.

Konferencję podzielono na 4 panele. Uczestnicy spotkania dyskutowali o: realizacji i weryfikacji efektów uczenia się, umiędzynarodowieniu kształcenia doktorantów, wsparciu realizacji działalności naukowej doktorantów oraz ocenie predyspozycji kandydatów i weryfikacji efektów realizacji działalności naukowej doktorantów.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Szkół Doktorskich z województwa zachodniopomorskiego: Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Politechniki Morskiej. Naszą uczelnię reprezentowali: otwierający wydarzenie prorektor ds. nauki dr hab. inż Błażej Bałasz, prof.P K oraz dyrektor SDPK dr hab. inż. Dariusz Lipiński.

Kolejna inicjatywa szkół doktorskich, Konferencja Młodych Naukowców Województwa Zachodniopomorskiego, odbędzie się 2 grudnia 2022 r. Zostanie zorganizowana w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. W konferencji wezmą udział dyrektor i doktoranci Szkoły Doktorskiej PK.