Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji; Katedra Katedra Budownictwa i Materiałów Budowlanych

ul. Śniadeckich 2; budynek C, pokój 201C / budynek F, pokój 113F

e-mail: jacek.domski@tu.koszalin.pl ; tel. : 94 34 3478 521 / 94 3486 730

Proponowana tematyka badawcza:

1. Analiza możliwości wykorzystania różnych materiałów budowlanych w konstrukcjach budowlanych

Realizowana tematyka badawcza:

1. Analiza możliwości wykorzystania różnych materiałów budowlanych w konstrukcjach budowlanych, doktorant mgr inż. Artur Sanok