Filia Politechniki Koszalińskiej

Praktyki studenckie

 

ZARZĄDZENIE REKTORA

 

 

Regulamin praktyk dla kierunku IiAwPD

Dokumenty obowiązujące studentów rozpoczynających studia od 2019/2020 r.

 

Załączniki

Nazwa
Załącznik_4_Harmonogram.docx pobierz
Załącznik_15.docx pobierz
Załącznik 10_Regulamin praktyk studenckich od 2024.pdf pobierz