Filia Politechniki Koszalińskiej

Praca po studiach

Absolwent Filii Politechniki Koszalińskiej kierunku Inżynieraia i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym jest przygotowany do pełnienia funkcji specjalisty do spraw przygotowania produkcji, automatyzacji produkcji oraz utrzymania ruchu głównie w przedsiębiorstwach związanych z przemysłem drzewnym. W bliskiej perspektywie może pełnić funkcje kierownicze np. głównego technologa, kierownika działu produkcyjnego lub konstruktora.