Filia Politechniki Koszalińskiej

Zespół ds. jakości kształcenia Filii Politechniki Koszalińskiej

 

  • dr inż. Wiesław Szada-Borzyszkowski – przewodniczący,

       członkowie:

  • dr hab. inż. Dariusz Tomkiewicz, profesor PK,
  • dr inż. Sławomir Nagnajewicz,
  • przedstawiciel studentów kierunku Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym.