Filia Politechniki Koszalińskiej

Historia Filii


Geneza powstania WPD

Genezą powstania Wydziału i prowadzonego przez Wydział kierunku Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym jest rozwój sektora drzewno-meblarskiego oraz zastosowanie w nim nowych technologii wytwarzania i obróbki opartych o zautomatyzowane linie technologiczne. Kierunek ten powstał z inicjatywy i przy współudziale firm z branży drzewnej, której dynamiczny rozwój w ostatnich latach sprawia, że Polska staje się światowym liderem w tej dziedzinie.

Powstanie Wydziału Przemysłu Drzewnego zostało zapoczątkowane podpisaniem listu intencyjnego pomiędzy: Politechniką Koszalińską, Burmistrzem Miasta Szczecinek, Starostą Powiatu Szczecineckiego, Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Kronospan Szczecinek Spółka z o.o.

 


2020 / 23 lipiec (czwartek) / 18 wrzesień (piątek)

Obrony pierwszych prac inżynierskich; 23.07.2020 - na studiach niestacjonarnych; 18.09.2020 - na studiach stacjonarnych.


2020 / 7 lutego (piątek)

Pierwszy Dzień Przemysłu Drzewnego.


2018 / 1 października (poniedziałek)

Zmiana siedziby - w związku z rozwojem Filia zmienia siedzibę, od dzisiaj mamy do dyspozycji pierwsze piętro  Centrum Badawczo-Rozwojowego Kronospan przy ul. Waryńskiego 1.


2018 / 1 października (poniedziałek)

Zgodnie z Zarządzeniem nr 37/2018 z dnia 01 października 2018r została powołana Filia Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku jako jednostka organizacyjna uczelni.


2018 / 27 września (czwartek)

Zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2018 z dnia 27 września 2018r została zmieniona nazwa Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego na Wydział Przemysłu Drzewnego.


2016 / 29 listopada (wtorek)

Pierwsza inauguracja wydziału. Indeksy odebrało ponad 60 nowych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


2016 / 28 października (piatek)

Kolegium Elektorów Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego dokonało wyboru dr. inż. Sławomira Nagnajewicza na Prodziekana ds. Kształcenia i Studentów.


2016 / 21 października (piatek)

Kolegium Elektorów Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego dokonało wyboru pierwszego  Dziekana Wydziału - zostaje nim prof. nadzw. dr hab. inż. Dariusz Tomkiewicz.


2016 / 16 września (piatek)

Senat Politechniki Koszalińskiej podjął uchwałę nr 35/2015  o utworzeniu podstawowej jednostki organizacyjnej Politechniki Koszalińskiej pod nazwą: Zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego.


2016 / 16 lutego (wtorek)

Uchwałą Senatu nr 47/2015 Politechniki Koszalińskiej Senat podjął decyzję o uruchomieniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym.