Filia Politechniki Koszalińskiej

GOkart2023

Filia Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy cyfrowy projekt innowacyjnego wózka serwisowego do pojazdu typu gokart. Im bardziej niestandardowe rozwiązanie i projekt tym lepiej. 

 

Warunki konieczne projektu:
a) wytrzymałość – przystosowany do obsługi gokartów do pojemności maks. 125 cm3,
b) trwałość z jednoczesną oszczędnością zużycia materiałów (zalecany materiał: stal),
c) statyczność – zapewnienie odpowiedniej stabilności i mobilności zarazem,
d) elastyczność – regulacja wysokości roboczej,
e) dedykowane komory na narzędzia serwisowe,
f) wykonanie pełnego projektu w programie SolidWorks bądź Autodesk Inventor wraz z analizą wytrzymałościową.

Termin przesyłania gotowych projektów upływa z dniem 26 marzec 2023 roku.
W ramach jednej szkoły może być zgłoszonych kilka projektów!

Warunkiem uczestnictwa w konkursie „Gokart2023” jest przesłanie woli uczestnictwa w konkursie do dnia 29 stycznia 2023 roku
z podaniem składu zespołu opracowującego projekt (maksymalnie 2 osoby) wraz z nazwiskiem opiekuna zespołu.

Zarówno wolę uczestnictwa w konkursie, wszelkie pytania jak i gotowe projekty należy kierować drogą elektroniczną na adres: jaroslaw.chodor@tu.koszalin.pl
z tytułem: „Gokart2023”.

Komisja wybrana spośród pracowników Filii podda badaniom wytrzymałościowym w programie wykorzystującym metodę elementu skończonego (MES) nadesłane cyfrowe projekty rozwiązań konstrukcyjnych i między innymi na ich podstawie wyłoni zwycięski projekt. Oczywiście aspekt wizualny a także zrealizowanie warunków koniecznych projektu również jest bardzo istotne. Dla najlepszego zespołu przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody J

! Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ! J

 

Regulamin konkursu

  1. W konkursie udział mogą brać tylko uczniowie szkół średnich.
  2. Konieczne jest podanie swojego pełnego imienia i nazwiska, klasy, imienia i nazwiska opiekuna zespołu, nazwy szkoły do której uczęszczasz, nazwy miasta.
  3. Podane dane są poufne i są przetwarzane tylko przez Filię Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku celem wyłonienia zwycięzcy. Podając swoje dane zgadzasz się na weryfikację podanych przez Ciebie informacji przez Filię Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku a także publikację Twojego imienia i nazwiska w przypadku wygrania konkursu.
  4. Weryfikacja polega na kontakcie Filii PK w Szczecinku z Twoją szkołą celem uwiarygodnienia podanych informacji. Jakikolwiek błąd stwierdzony podczas weryfikacji podanych przez Ciebie informacji jest równoznaczny z odrzuceniem Twojego zgłoszenia.
  5. Możliwe jest tylko pojedyncze przystąpienie do konkursu.
  6. Wygrywa zespół, który spełni wszystkie bądź większość warunków koniecznych projektu.
  7. Konkurs wymaga sporządzenia cyfrowego projektu przez uczniów w programie SolidWorks bądź Autodesk Inventor.