ERASMUS +
Politechniki Koszalińskiej

Online Learning Agreement - informacje dla studentów


Drodzy studenci!

W związku z rozpoczęciem obowiązywania nowej Karty Erasmusa na lata 2021-2027 zostały wprowadzone nowe zasady funkcjonowania mobilności w ramach programu Erasmus+. W ramach ww. działań został wprowadzony system wymiany bezpapierowej – tzw Erasmus without Paper, czyli system połączonych ze sobą narzędzi ułatwiających proces wyjazdów w ramach Erasmus+

Jedną z inicjatyw, które są częścią tego systemu jest OLA czyli Online Learning Agreement.

Link do strony Online Learning Agreement: https://learning-agreement.eu/.

Student wyjeżdżający ma studia w ramach Erasmus+ musi zarejestrować się na stronie OLA: https://learning-agreement.eu/ za pomocą swojego adresu email i wypełnić dokument. Po podpisaniu OLA  w wersji elektronicznej zatwierdzić podpisem.

Po tym jak student zatwierdzi i podpisze swój Online Learning Agreement, dokument poprzez EWP jest przesyłany i pojawia się w narzędziu, które używa Uczelnia wysyłająca, a po tej akceptacji Uczelnia przyjmująca. W razie konieczności poprawek, właściwy Koordynator odeśle z komentarzem, jakie zmiany należy nanieść w OLA. Student powinien nanieść wszystkie poprawki i po zatwierdzeniu OLA – Koordynatorzy z obu uczelni ponownie mają możliwość zatwierdzić OLA.

Wprowadzenie systemu Online Learning Agreement ułatwia cały proces aplikacji. Pozwala to zaoszczędzić czas oraz papier, student nie musi się stawiać osobiście u Koordynatora. 

Załączniki

Nazwa
learning-agreement-intl-jun-22_en.pdf pobierz
learning-agreement-intl-jun-22_en (1).docx pobierz
online-learning-agreement-jun-2022_en.pdf pobierz
online-learning-agreement-jun-2022_en (6).docx pobierz
OLA podręcznik użytkownika.docx pobierz
OLA podręcznik użytkownika.pdf pobierz