ERASMUS +
Politechniki Koszalińskiej

Projekt autorstwa dr hab. Brygidy Gasztold, prof. PK i prof. dr hab. inż. Krzysztofa Rokosza zyskał uznanie komisji konkursowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Eras...
W latach 2017-2019 realizowano projekt Erasmus+ KA 107 z krajem partnerskim (Gruzją). Wszystkie cele ilościowe i jakościowe określone w umowie finansowej oraz Karcie Erasmusa dla szkolnictwa wyżs...