ERASMUS +
Politechniki Koszalińskiej

Wyjazdy na studia

 

 • Program Erasmus+ umożliwia studentom I, II i III stopnia wyjazdy na studia do uczelni zagranicznej, z którą Politechnika Koszalińska ma podpisaną umową o współpracy w ramach programu Erasmus+.
 • Wyjazdy długoterminowe od min 2 do  max 12 mcy /(w praktyce studia trwające 1 semestr z możliwością przedłużenia na kolejny), w trakcie tego samego roku akademickiego. Studenci maja także możliwość wyjazdów do krajów partnerskich (poza UE). Każdy student posiada tzw . Kapitał wyjazdowy  to 12 mcy, które student może wykorzystać na mobilność w ramach jednego stopnia studiów. Student „otrzymuję” kapitał mobilności 12 mcy na każdym stopniu studiów.
 • Jak wykorzystać kapitał mobilności – przykład np. 10 mcy na studia + 2 na praktykę.
 • OLS Wyjeżdżający studenci są objęci systemem wsparcia językowego OLS (Online Language Support) EUAcademy, który ma na celu badanie zwiększenia kompetencji w zakresie znajomości języków obcych. Studenci przystępują do 2 testów językowych : przed wyjazdem oraz przed zakończeniem mobilności. Wynik testu nie ma wpływu na zatwierdzoną już kwalifikację studenta wyjeżdżającego
 • Nabór: informacje o naborze ukazują się w mediach uczelnianych, na platformie USOS oraz na stronie sekcji Erasmus+ zakładka – studenci- aktualności także Koordynatorzy Wydziałowi
 • Zasady kwalifikacji określone są w dokumencie – link
 • Najważniejsze kryteria dla studentów w PK:
 1. Średnia ocen  min 3,5 za ostatni zakończony semestr( w momencie składania formularza zgłoszeniowego)
 2. Ocena z lektoratu języka obcego lub za posiadany certyfikat językowy
 3. Dodatkowy 1 punkt za wspólpracęz BMM jako opiekun studenta Erasmus+ w PK tzw „Buddy”
 4. Szczegóły – w ww. dokumencie 
 • Stawki wsparcia indywidualnego obowiązujące zostały określone przez Narodową Agencję w opArciu o wytyczne Komisji Europejskiej. Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ zostały podzielone na grupy w zależności od kosztów utrzymania. Stawki są przedstawiane dla każdej realizowanej przez uczelnię umowy - ;link stawki FRSE
 • Osoby, które mają już nabyte prawo do stypendium socjalnego lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (licząc datę zakończenia naboru) otrzymua dodatkowe wsparcie w kwocie 250 EUR miesięcznie. Istnieje możliwość dodatkowego dofinansowania dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zasady oraz niezbędne formularze do pobrania na dole strony.
 • Osoby podróżujące ekologicznymi środkami transeptu (pociąg, autobus, wspólne korzystanie z samochodu) otrzymuja jednirazowy dodatek Green Ravel w wysokości 50 EUR oraz istnieje możliwość otrzymania stypendium na utrzymania na max 4 dni podróży (adekwatnie do trwania podróży)
 • Więcej na stronie: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/mobility-and-learning-agreements/learning-agreements/traineeships-agreement-guidelines-ka131

Załączniki

Nazwa
erasmus-student-charter-oct21-en.pdf pobierz
wykaz_kodow_isced_-_eng.pdf pobierz
wykaz_kodow_isced_-_pl (4).pdf pobierz
Deklaracja GREEN TRAVEL_ przed wyjazem.docx pobierz
Oświadczenie Green Travel_po powrocie.docx pobierz
learning-agreement-intl-jun-22_en.pdf pobierz
learning-agreement-intl-jun-22_en (1).docx pobierz
online-learning-agreement-jun-2022_en.pdf pobierz
online-learning-agreement-jun-2022_en (6).docx pobierz
EUAcademy-How_to_create_an_EU_Login.pdf pobierz
EUAcademy-OLS-sample-invitation-email-for-BENs.docx pobierz
EUAcademy-OLS-Tutorial-Community-resources.pdf pobierz
Erasmus+confirmation-studies.doc pobierz
formularz-zgloszeniowy-studia-erasmus-2023.docx pobierz
2021-sev-ka131-smst-karta-rozliczenia (1).xlsx pobierz
2021-sev-ka131-wniosek-niepelnosprawnosc-smst (1).xlsx pobierz
zasady-realizacji-wyjazdow-osob-niepelnosprawnych- 2021.pdf pobierz