Biblioteka
Politechniki Koszalińskiej

Rejestracja publikacji w bazie PBN i Konstelacji Wiedzy Politechniki Koszalińskiej realizowana jest przez pracowników biblioteki. Aby zgłosić publikację należy wypełnić odpowiedni formularz dla osi...
Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i nauko...
Bibliometria – to termin stosowany od 1969 r., po raz pierwszy sformułowany przez Alana Pritcharda i jest zbiorem metod statystycznych i matematycznych stosowanych do analizy piśmiennictwa naukoweg...