Biblioteka
Politechniki Koszalińskiej

Często zadawane pytania

 

  1. Zgubiłem/am (uszkodziłem/am) wypożyczoną książkę. Co mam zrobić?
  2. Czy mogę zamówić przez internet książkę?
  3. Na ile dni i ile książek mogę wypożyczyć?
  4. Czy mogę przedłużyć termin oddania książek?
  5. Jakie dokumenty trzeba mieć aby zapisać się do biblioteki?
  6. Kto może zapisać się do biblioteki?
  7. W ciągu ilu dni należy odebrać zarezerwowaną książkę?
  8. Jak sprawdzić, czy książka jest dostępna, by móc ją wypożyczyć?
  9. Jakie poniosę konsekwencje, jeśli nie zwrócę książki w terminie?

Zgubiłem/am (uszkodziłem/am) wypożyczoną książkę. Co mam zrobić?
Odkupić egzemplarz tego samego wydania lub inną pozycję (uzgodnioną z bibliotekarzem) albo wpłacić kwotę określoną zarządzeniem wewnętrznym jednak nie mniej niż 50 zł.


Czy mogę zamówić przez internet książkę?
Tak. Usługa jest dostępna w katalogu online biblioteki. Więcej informacji TUTAJ


Na ile dni i ile książek mogę wypożyczyć?
Studenci PK – 20 książek na 150 dni
Pracownicy naukowi – 30 książek na 1 rok
Doktoranci, studenci studiów podyplomowych i inni pracownicy uczelni – 20 książek na 1 rok
Pozostali czytelnicy – 5 książek na 90 dni


Czy mogę przedłużyć termin oddania książek?
Tak, osobiście, telefonicznie (pod numerem 94-3478454) lub mailowo (zamow@tu.koszalin.pl).


Jakie dokumenty trzeba mieć, aby zapisać się do biblioteki?
Dowód osobisty, aktualną legitymację studencką i wypełnioną deklarację.


Kto może zapisać się do biblioteki?
Pracownicy PK, emerytowani pracownicy PK, studenci stacjonarni i niestacjonarni, doktoranci PK oraz inni pełnoletni czytelnicy, którzy opłacą kaucję za wypożyczone książki w wysokości 50 zł. Prawo wypożyczenia książek z Biblioteki Głównej mają osoby posiadające ważną kartę biblioteczną.


W ciągu ilu dni należy odebrać zarezerwowaną książkę?
Zamówione książki należy odebrać w ciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia.


Jak sprawdzić, czy książka jest dostępna, by móc ją wypożyczyć?
W katalogu online przy konkretnej książce podana jest informacja, czy jest ona dostępna lub wypożyczona i na jaki okres.


Jakie poniosę konskewencje, jeśli nie zwrócę książki w terminie?
Kara w wysokości 10 gr od każdej przetrzymanej książki za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu.