Biblioteka
Politechniki Koszalińskiej

Rejestracja dorobku naukowego

Rejestracja publikacji w bazie PBN i Konstelacji Wiedzy Politechniki Koszalińskiej realizowana jest przez pracowników biblioteki. Aby zgłosić publikację należy wypełnić odpowiedni formularz dla osiągnięcia:

  1. Artykuł
  2. Książka
  3. Rozdział

Wsparcie merytoryczne / Biblioteka PK
Mariola Jackiewicz - Koordynator
mariola.jackiewicz@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 314


Elena Gretkowska
elena.gretkowska@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 315


Aneta Wall
aneta.wall@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 318


Wsparcie techniczne: CIWE
Wojciech Sokołowski - Koordynator
wojciech.sokolowski@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 86 700


Informacje: