Biblioteka
Politechniki Koszalińskiej

Wirtualna Biblioteka Nauki


Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Link: https://wbn.icm.edu.pl/