Biblioteka
Politechniki Koszalińskiej

By zapisać się do Biblioteki Politechniki Koszalińskiej, prosimy o wypełnienie, podpisanie i przyniesienie wypełnionej deklaracji do wypożyczalni Biblioteki Głównej przy ul. Racławickiej 15-17. ...
Biblioteka PK informuje, że w czytelniach jak i wypożyczalni znajdują się urządzenia ułatwiające osobom niewidomym i niedowidzącym oraz niepełnosprawnym ruchowo korzystanie z zasobów BPK lub mate...
Zapraszamy do korzystania z pierwszej w Polsce czytelni on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Znajdziesz w niej elektroniczne wersje książek z różnych dziedzin nau...
Biblioteki Cyfrowe Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna Europeana Federacja Bibliotek Cyfrowych Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Bibli...