Biblioteka
Politechniki Koszalińskiej

O Bibliotece Politechniki Koszalińskiej

Biblioteka Politechniki Koszalińskiej jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną pełniącą zadania dydaktyczne, naukowe i usługowe. Biblioteka gromadzi zbiory i tworzy warsztat informacyjny, zgodny z kierunkami kształcenia i potrzebami badań naukowych jednostek organizacyjnych. Istotną część profilu gromadzenia stanowi prenumerata czasopism naukowych zagranicznych, które są niezwykle cenionym przez naukowców źródłem informacji o najnowszych, realizowanych samodzielnie lub zespołowo, projektach, aktualnie prowadzonych badaniach i ich wynikach.

Biblioteka Politechniki Koszalińskiej jest biblioteką naukową o charakterze publicznym. Posiada największy w regionie środkowopomorskim zbiór z zakresu nauk technicznych, który jest udostępniany nie tylko społeczności akademickiej Politechniki Koszalińskiej, ale również czytelnikom z miasta Koszalin i całego kraju. Część materiałów dydaktycznych, doktoratów i publikacji okolicznościowych, na zasadach otwartego dostępu, prezentowana jest w przestrzeni publicznej za pomocą uczelnianej Biblioteki Cyfrowej, Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz Europeany.

By umożliwić korzystanie z wyników najnowszych badań i literatury naukowej Biblioteka zapewnia dostęp do zdalnych baz i serwisów informacji naukowej takich jak: EBSCO, Elsevier, Web of Science, IBUK Libra i wielu innych. Biblioteka prowadzi również działalność popularyzatorską pełniąc funkcję koordynatora rejestracji i prezentacji dorobku naukowego pracowników Politechniki Koszalińskiej.

Zdjęcie regałów w magazynie biblioteki