Biblioteka
Politechniki Koszalińskiej

Szkolenia biblioteczne


Przysposobienie biblioteczne przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych korzystaniem z zasobów Biblioteki Politechniki Koszalińskiej.

Jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Kurs przysposobienia bibliotecznego jest częścią przedmiotu o nazwie „Przysposobienie akademickie”. Pomyślne rozwiązanie testu (60% pozytywnych odpowiedzi) oznacza zaliczenie przysposobienia bibliotecznego. Celem szkolenia jest zapoznanie się z zasadami korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki PK oraz przygotowanie do szybkiego i trafnego wyszukiwania potrzebnych informacji.

Przysposobienie biblioteczne online dostępne jest na witrynie eLearningowej Politechniki Koszalińskiej.
Po wpis do indeksu, po pozytywnie zaliczonym teście, należy zgłosić się do Dziekanatu swojego wydziału lub instytutu.
Wpis do indeksu otrzymuje się po odbyciu wszystkich zajęć dydaktycznych z przedmiotu „Przysposobienie akademickie”, w którego skład wchodzą zajęcia z:

  • BHP - online
  • Ergonomii
  • Przysposobienia bibliotecznego - online
  • Ochrony własności intelektualnej
  • Praw i obowiązków studenta.