Biblioteka
Politechniki Koszalińskiej

Bazy w czytelniach


Zapraszamy czytelników do korzystania ze zbiorów własnych i zasobów on-line udostępnianych w naszych czytelniach:

Czytelnia Ogólna - ul. Racławicka 15-17, bud. A

Czytelnia HUM-EK - (dedykowana w szczególności  Wydziałowi Humanistycznemu i Wydziałowi Nauk Ekonomicznych) - ul. Kwiatkowskiego 6E, blok B, pok. 14b

Czytelnia EL-BUD - (dedykowana w szczególności Wydziałowi Elektroniki i Informatyki oraz Wydziałowi Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji) - ul. Śniadeckich  1-2, blok D, pok. 109

Godziny otwarcia:

Czytelnia/Dzień

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota*

Czytelnia Ogólna

8-16 8-16 8-16 8-16 8-16 9-14

Czytelnia HUM-EK

9-16 9-16 9-16 9-16 9-16 9-14

Czytelnia EL-BUD

9-16 9-16 9-16 9-16 9-16 9-14

/*/ dni zjazdów studentów niestacjonarnych

W każdej jednostce oferujemy możliwość:

 • Skorzystania ze stanowisk z dostępem do Internetu
 • Skorzystania ze stanowiska przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Uzyskania dostępu do cyfrowej wypożyczalni ACADEMICA i innych baz danych on-line

Zapraszamy do korzystania z:

 • książek uporządkowanych wg klasyfikacji UKD;
 • czasopism tematycznych  i prasy w wolnym dostępie;
 • zasobów elektronicznych udostępnianych przez Bibliotekę;
 • rozpraw doktorskich (dostępne tylko w Czytelni Ogólnej);
 • prac dyplomowych z Wydziału Elektroniki  i Informatyki (dostępnych tylko w Czytelni EL–BUD);
 • Archiwum Prac Dyplomowych (dostępnych tylko w Czytelni EL–BUD)

Zapewniamy:

 • udostępnianie zbiorów czytelnianych i magazynowych;
 • kompleksowe udzielanie informacji o usługach i zbiorach Biblioteki;
 • zapisy do Biblioteki;
 • aktualizację kont czytelniczych;
 • konsultacje bibliograficzne;
 • pomoc przy stanowiskach komputerowych w wyszukaniu zasobów elektronicznych

CZYTELNIA OGÓLNA

Polski Komitet Normalizacyjny

Portal Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wyszukiwarka norm pozwala użytkownikom Czytelni Ogólnej Biblioteki Politechniki Koszalińskiej wyszukać w formie pełno tekstowej normy z grupy ICS 67 - Przemysł spożywczy.


CZYTELNIA EL-BUD

Forum - Teczka dokumentacji budowlanej (pendrive)

To kompletna baza praktycznych informacji na temat obowiązków, które musi wypełniać kierownik budowy - wymagania wynikające z prawa w zakresie umów budowlanych czy dotyczące tworzenia dokumentacji odbiorczej. Kompendium wiedzy kierownika budowy zawiera m.in. nowe wytyczne przy zawieraniu umów budowlanych, warunki przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz metodę weryfikacji poszczególnych robót wg dokumentacji budowlanej.


Prawo nieruchomości

Informacje z zakresu prawa nieruchomości i budowlanego z praktycznym komentarzem.

Gospodarowanie wodą i ściekami

Magazyn dotyczący przepisów gospodarki wodno-ściekowej z interpretacją. Najwyższej jakości praktyczne i aktualne porady wraz z gotowymi rozwiązaniami. Magazyn "Gospodarowanie wodą i ściekami" poświęcony jest szeroko rozumianej tematyce gospodarki wodno-ściekowej. Omawiane są w nim zagadnienia związane m.in. ze ściekami, poborem wód podziemnych i powierzchniowych, odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych oraz wiele innych niezbędnych informacji.


CZYTELNIA HUM-EK

Say It Right

Say it Right Online to program do nauki języka angielskiego wspomagający takie aspekty językowe, jak:

 • akcent, intonację, rytm,
 • gramatykę na poziomie średnim i zaawansowanym,
 • słownictwo,
 • listy słownictwa, wiersze, teksty.

Ponadto we wszystkich czytelniach zapraszamy do korzystania na miejscu z elektronicznych zasobów udostępnianych przez Bibliotekę Politechniki Koszalińskiej.

ACADEMICA

Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna.
Darmowa wypożyczalnia Academica umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.
To dostęp do ponad 3 600 000 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

SIGMA-NOT

W portalu znajdują się obecnie 34 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma skierowane  są do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

IBUK Libra

Serwis IBUK Libra jest istniejącą od 2008 roku częścią Wydawnictwa Naukowego PWN. Platforma udostępnia publikacje elektroniczne oraz zasoby edukacyjne z portfolio Grupy PWN oraz kilkuset innych Wydawców. Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy ponad kilkadziesiąt tysięcy publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez najważniejsze polskie oficyny.


Bazy online – dostęp do pełno tekstowych i testowych wersji baz danych subskrybowanych przez Politechnikę Koszalińską.

Wyszukiwarki zasobów Open Access

Repozytorium Cyfrowe PK

Katalog Centralny Biblioteki

Konstelacja Wiedzy - portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym Politechniki Koszalińskiej