Biblioteka
Politechniki Koszalińskiej

Opublikowano 23.02.2024 15:00
Biblioteka PK informuje, że w dniach 23.02 - 5.03.2024 r. w Czytelni Ogólnej (ul. Racławicka 15-17) dostępna jest do wglądu publicznego rozprawa doktorska Pana mgra inż. Kamila Banaszka: Analiza...
Opublikowano 19.02.2024 09:03
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej Zaprasza do korzystania z zasobów bazy, która dzięki doświadczeniu swoich aktywnych członków jest wiodącym dostawcą konferencji technicznych i zawodowych oraz ...
Opublikowano 12.02.2024 09:32
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej zaprasza do korzystania z bazy Dimensions: informacje o ponad 100 mln. publikacji naukowych: artykułach, książkach, rozdziałach w książkach,  preprintach...
Opublikowano 07.02.2024 08:44
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej zaprasza Państwa do korzystania z bazy Total Materia, która  jest najwszechstronniejszą, referencyjną bazą materiałową na świecie, posiadającą dane dotyczące w...