Biblioteka
Politechniki Koszalińskiej

Academica – wirtualna wypożyczalnia

Academica Wypożyczalnia

Biblioteka zaprasza do korzystania z terminali Wypożyczalni Academica w Czytelniach BPK: ogólnej, oraz wydziałowych przy ul. Kwiatkowskiego 6e i przy ul. Śniadeckich 2. Serwis umożliwia dostęp do zasobów cyfrowych Biblioteki Narodowej, w tym współczesnych książek i czasopism naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy. Academica daje dostęp do ponad 3 mln dokumentów.

Przeglądanie w trybie pełnotekstowym dokumentów chronionych prawem autorskim jest możliwe tylko z terminali znajdujących się w czytelniach Biblioteki Politechniki Koszalińskiej. By zalogować się na terminal, użytkownik może skorzystać z konta indywidualnego (można je założyć u pracownika czytelni) lub z konta uniwersalnego (dane logowania wpisuje bibliotekarz). Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania  Regulaminu.  Więcej informacji uzyskasz na stronie FAQ.