Biblioteka
Politechniki Koszalińskiej

Rozprawa doktorska
Opublikowano 21.05.2024 08:33

Biblioteka PK informuje, że w dniach 21.05 - 4.06.2024 r. w Czytelni Ogólnej (ul. Racławicka 15-17) dostępna jest do wglądu publicznego rozprawa doktorska

Pana mgra inż. Jacka Ponomarenkowa: Analiza dokładności kinematycznej przekładni ślimakowych z adaptacyjną minimalizacją luzu w zazębieniu.