Biblioteka
Politechniki Koszalińskiej

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki


Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-17-lipca-2023-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych