Uniwersytet III Wieku
Politechniki Koszalińskiej

Wybory Samorządu UTW


DOKUMENTY DOTYCZĄCE WYBORÓW:

1. KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO SAMORZĄDU SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
2. REGULAMIN WYBORÓW
3. INFORMACJE O KOMISJI WYBORCZEJ

Załączniki

Nazwa
karta zgłoszenia kandydata.docx pobierz
Regulamin wyborów 2021.docx pobierz