Uniwersytet III Wieku
Politechniki Koszalińskiej

ZAJĘCIA WARSZTATOWE (KURSY) - ROK AKADEMICKI 2022/2023

(zapisy w Biurze UTW w dniach 24 i 25 października 2022 lub telefonicznie 660 025 211)

szczegółowe informacje o kosztach uczestnictwa w kursach będą podane na stronie po rozpoczęciu roku akademickiego. Zasady udziału słuchaczy w kursach znajdują się w Regulaminie Kursów umieszonym na dole strony

Zasady naliczania opłat za zajęcia dodatkowe wynosi nie mniej niż 7 zł za godzinę dydaktyczną (45 minut) od 1 osoby dla grupy liczącej 15 lub więcej osób , tj. 210 zł od osoby za 30-godzinny kurs.

 • Opłata dla grupy liczącej mniej niż 15 osób jest proporcjonalnie zwiększana: 
  14 osób 225,00 zł/osoba
  13 osób 242,50 zł/osoba
  12 osób 262,50 zł/osoba
  11 osób 286,00 zł/osoba
  10 osób 315,00 zł/osoba
 • Zaleca się, aby każda grupa wybrała jedną osobę do kontaktów, tzw.grupowego. Ułatwi to przekazywanie informacji.

1. BASEN - aquaerobik -  zajęcia w grupach 15-osobowych. Koszt uczestnictwa to 525,00 zł

 •  zapisy w biurze pok. 7C i telefonicznie
 •   zajęcia będą odbywać się w grupach z instruktorem w koszalińskim Aquaparku
 • instruktor: Barbara Tomczyk
 • OPŁATA: 525,00 zł
  START: 

 • Grupa I: poniedziałki 9:45 - 11:45 (włącznie z pobytem w szatni) - .... 2023 r.          

 • Grupa II: czwartki 9:45 - 11:45 (włacznie z pobytem w szatni) - .... 2023 r. 

Opłaty należy dokonać na konto: 54 1140 2118 0000 3101 9600 2017
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, nr indeksu, basen 705 475 031 202


2. YOGA

 • PIĄTKI GODZ. 1000, ul. Szymanowskiego 16

          prowadząca: Agata Urbańska

          OPŁATA: 315.00 zł
          START: .... stycznia 2023 r.

Opłaty należy dokonać na konto: 54 1140 2118 0000 3101 9600 2017
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, nr indeksu, angielski 705 475 031 207    


3. JĘZYK ANGIELSKI

 • gr. I - POCZĄTKUJĄCA wtorek, godz. 1000 - 1130, sala 101F (budynek laboratorium F) kampus Śniadeckich
  prowadzący: mgr Jan Konieczny
  OPŁATA: 210.00 zł
  START: 15 listopada 2022 r.

  Opłaty należy dokonać na konto: 54 1140 2118 0000 3101 9600 2017
  tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, nr indeksu, angielski 705 475 031 201                                     

 • gr. II - ZAAWANSOWANA .piątek, godz. 1000 - 1130, sala 414B  (budynek główny) kampus Kwiatkowskiego
  prowadząca:mgr Anna Golusińska - Ćwiek
  OPŁATA: 286,00 zł
  START: 18 listopada 2022 r.        

Opłaty należy dokonać na konto: 54 1140 2118 0000 3101 9600 2017
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, nr indeksu, angielski 705 475 031 201


4. JĘZYK NIEMIECKI
- gr. ZAAWANSOWANA 1030 - 1200 sala 04A, kampus Śniadeckich
- prowadząca: mgr Małgorzata Wilk
- opłata: 315,00 zł - w zależności od ilości osób
START: 15.11.2022 r.

Opłaty należy dokonać na konto: 54 1140 2118 0000 3101 9600 2017
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, nr indeksu, niemiecki 705 475 031 205


5. MALARSTWO
- prowadzący: dr Bogusław Niewiadomski
- Wydział Architektury i Wzornictwa, ul. Racławicka, sala E9

    * grupa malarska PALETA - 262,50 zł

    * grupa malarska KOLORY - 210,00 zł
       START: październik 2022 r.
 

Opłaty należy dokonać na konto: 54 1140 2118 0000 3101 9600 2017
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, nr indeksu, malarstwo 705 475 031 203


6. Zespół taneczny GRACJA
- opłata 210,00 zł (przy 15 tancerkach)
- prowadzący: Jacek Stróż
- zajęcia w sali gimnastycznej I piętro, hala sportowa PK, przy ul. Racławickiej 15-17

Opłaty należy dokonać na konto: 54 1140 2118 0000 3101 9600 2017
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, nr indeksu, taniec 705 475 031 204


7.  Zespól Taneczny VOLARE
- opłata: 315,00 zł (przy 10 tancerkach)
- prowadąca: Marlena Krawczyk
- zajęcia w sali gimnastycznej I piętro, hala sportowa PK, przy ul. Racławickiej 15-17

Opłaty należy dokonać na konto: 54 1140 2118 0000 3101 9600 2017
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, nr indeksu, taniec 705 475 031 204


8. "KIJKI" - nordic walking
- prowadzący mgr Dariusz Dworaczyk
- opłata ..........................

START listoopad

Opłaty należy dokonać na konto: 54 1140 2118 0000 3101 9600 2017
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, nr indeksu, sport 705 475 031 210


9. OBSŁUGA KOMPUTERA
- zajęcia prowadzone przez firmę Eurocapitol
- bezpłatne, finansowane ze środków UE
- zajęcia w Parku Technolocgicznym ul. Partyzantów 17
  start listopad


10. GIMNASTYKA Z ELEMENTAMI TAŃCA
- prowadzący: Małgorzata Staniszewska
- opłata 210,00 zł (15 osób w grupie)
- zajęcia w sali gimnastycznej I piętro, hala sportowa PK, przy ul. Racławickiej 15-17

START:  21 listopada, godz. 1215

Opłaty należy dokonać na konto: 54 1140 2118 0000 3101 9600 2017
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, nr indeksu,  705 475 031 207


11. OBSŁUGA SMARTFONA
- prowadzący
- opłata ...............................

START  ........................................

Opłaty należy dokonać na konto: 54 1140 2118 0000 3101 9600 2017
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, nr indeksu, smartfon 705 475 031 208

Załączniki

Nazwa
Zalacznik_do_ZR_50_2022_REGULAMIN_UTW.pdf pobierz