Uniwersytet III Wieku
Politechniki Koszalińskiej

ZAJĘCIA WARSZTATOWE (KURSY) - ROK AKADEMICKI 2023/2024

(zapisy w Biurze UTW podczas dyżurów lub telefonicznie 660 025 211)

szczegółowe informacje o kosztach uczestnictwa w kursach będą podane na stronie po rozpoczęciu roku akademickiego. Zasady udziału słuchaczy w kursach znajdują się w Regulaminie Kursów umieszonym na dole strony

Zasady naliczania opłat za zajęcia dodatkowe wynosi nie mniej niż 7 zł za godzinę dydaktyczną (45 minut) od 1 osoby dla grupy liczącej 15 lub więcej osób , tj. 210 zł od osoby za 30-godzinny kurs.

 • Opłata dla grupy liczącej mniej niż 15 osób jest proporcjonalnie zwiększana: 
  14 osób 225,00 zł/osoba
  13 osób 242,50 zł/osoba
  12 osób 262,50 zł/osoba
  11 osób 286,00 zł/osoba
  10 osób 315,00 zł/osoba
 • Zaleca się, aby każda grupa wybrała jedną osobę do kontaktów, tzw.grupowego. Ułatwi to przekazywanie informacji.

1. BASEN - aquaerobik -  zajęcia w grupach 15-osobowych. Koszt uczestnictwa to 525 zł

 •  zajęcia są odbywać się w grupach z instruktorem w koszalińskim Aquaparku
 • instruktor: Wiktoria Biernacka
 • OPŁATA: 525,00 zł
  START: 14 marca 2024 - I grupa

 • Grupa I: czwartek godz. 1200 (włącznie z pobytem w szatni)       

Opłaty należy dokonać na konto:  14 1160 2202 0000 0005 6948 1538
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, nr indeksu, basen 705 475 031 202


2. YOGA

 • CZWARTEK, godz. 1000
 • ul. Szymanowskiego 16

          prowadząca: Agata Urbańska

          OPŁATA: 369 zł
          START: 16.11.2023 r.

Opłaty należy dokonać na konto: 14 1160 2202 0000 0005 6948 1538
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, nr indeksu, angielski 705 475 031 207    


3. JĘZYK ANGIELSKI

 • gr. I - POCZĄTKUJĄCA
  CZWARTEK, godz. 1120, sala 314B kampus Kwiatkowskiego
  prowadzący: mgr Dorota Korczyńska - Graj
  OPŁATA: 210 zł
  START: 16.11.2023 r.

  Opłaty należy dokonać na konto: 14 1160 2202 0000 0005 6948 1538
  tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, nr indeksu, angielski 705 475 031 201                                     

 • gr. II - POCZĄTKUJĄCA
  CZWARTEK, godz. 1200, sala 416B kampus Kwiatkowskiego
  prowadzący: mgr Mateusz Wasiak
  OPŁATA: 210 zł
  START: 16.11.2023 r.

  Opłaty należy dokonać na konto: 14 1160 2202 0000 0005 6948 1538
  tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, nr indeksu, angielski 705 475 031 201               

 • gr. III - ZAAWANSOWANA
  PIĄTEK, godz. 1000, sala 416B kampus Kwiatkowskiego
  prowadząca:mgr Anna Golusińska - Ćwiek
  OPŁATA: 210 zł
  START: 17.11.2023 r.

Opłaty należy dokonać na konto: 14 1160 2202 0000 0005 6948 1538
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, nr indeksu, angielski 705 475 031 201   


4. JĘZYK NIEMIECKI

 • gr. PODSTAWOWA
  ŚRODA, godz. 900, sala 414B kampus Kwiatkowskiego
  prowadząca: mgr Małgorzata Wilk
  opłata: 315,00 zł
  START: 15.11.2023 r.

Opłaty należy dokonać na konto: 14 1160 2202 0000 0005 6948 1538
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, nr indeksu, niemiecki 705 475 031 205

 • gr. ZAAWANSOWANA
  WTOREK, godz, 1100, sala 414B kampus Kwiatkowskiego
  prowadząca: mgr Małgorzata Wilk
  opłata: 262,50 zł
  START: 14.11.2023 r.

Opłaty należy dokonać na konto: 14 1160 2202 0000 0005 6948 1538
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, nr indeksu, niemiecki 705 475 031 205


5. MALARSTWO
- prowadzący: dr Bogusław Niewiadomski
- Wydział Architektury i Wzornictwa, .

    * grupa malarska PALETA - 210 zł

    * grupa malarska KOLORY -210 zł
       START: ............
 

Opłaty należy dokonać na konto: 14 1160 2202 0000 0005 6948 1538
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, nr indeksu, malarstwo 705 475 031 203


6. Zespół taneczny GRACJA
- opłata 262,50
- prowadzący: Jacek Stróż
- zajęcia w sali gimnastycznej I piętro, hala sportowa PK, przy ul. Racławickiej 15-17

Opłaty należy dokonać na konto: 14 1160 2202 0000 0005 6948 1538
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, nr indeksu, taniec 705 475 031 204


7.  Zespól Taneczny VOLARE
- opłata: ..........
- prowadąca: Marlena Krawczyk
- zajęcia w sali gimnastycznej I piętro, hala sportowa PK, przy ul. Racławickiej 15-17

Opłaty należy dokonać na konto: 14 1160 2202 0000 0005 6948 1538
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, nr indeksu, taniec 705 475 031 204


8. "KIJKI" - nordic walking
- prowadzący mgr Waldemar Szafulski/ mgr Dariusz Dworaczyk
- środy o godz. 1100, Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Śniadeckich (spotkanie przy głównym wejściu)
- opłata 50zł

START: 15.11.2023

Opłaty należy dokonać na konto: 14 1160 2202 0000 0005 6948 1538
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, nr indeksu, sport 705 475 031 210


9. OBSŁUGA KOMPUTERA
- zajęcia prowadzone przez firmę Eurocapitol
- bezpłatne, finansowane ze środków UE
- zajęcia w Parku Technolocgicznym ul. Partyzantów 17
  START: wiosna 2024


10. GIMNASTYKA Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ NA ZDROWY KRĘGOSŁUP
- prowadzący: dr Joanna Dworaczyk
- opłata 210,00 zł
- zajęcia  PONIEDZIAŁEK 850

START:  4 GRUDNIA 2023 r.

Opłaty należy dokonać na konto: 14 1160 2202 0000 0005 6948 1538
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, nr indeksu,  705 475 031 210


11. BRYDŻ I SZACHY
- prowadzący/opiekun grupy ...
- KREŚLARNIA poniedziałki 1600 - 2000

START  13.11.2023 r.

Załączniki

Nazwa
Zalacznik_do_ZR_50_2022_REGULAMIN_UTW.pdf pobierz