Uniwersytet III Wieku
Politechniki Koszalińskiej

Rok akademicki 2012/13