Uniwersytet III Wieku
Politechniki KoszalińskiejUniwersytet Trzeciego Wieku jest jednostką ogólnouczelnianą, powstał w 2007 r. z myślą o aktywizacji intelektualnej i społecznej ludzi w „złotym wieku”. Członkiem UTW może zostać osoba mająca status emeryta lub rencisty która chce poszerzać własne umiejętności i wiedzę, czynnie uczestniczyć w życiu społecznym oraz poznawać nowych ludzi. Zainteresowani uczęszczać mogą na zajęcia realizowane są w formie wykładów, warsztatów, lektoratów języków obcych, kursów. Słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymuje indeks, w którym będzie rejestrowane uczestnictwo w zajęciach oraz jego szczególne osiągnięcia.

Cele naszego uniwersytetu to upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych, aktywizacja intelektualna, społeczna i fizyczna osób na emeryturze, poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów, a także ułatwianie kontaktów z instytucjami kultury i angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska.

Zapisy na UTW odbywają się raz do roku. Posiadacze indeksu mają zagwarantowany udział w zajęciach UTW w roku kolejnym, wystarczy, że w wyznaczonym czasie potwierdzą chęć dalszego uczestnictwa w zajęciach i dokonają niezbędnej opłaty rocznej.
Nowych słuchaczy przyjmuje się w zależności od liczby wolnych miejsc.