Uniwersytet III Wieku
Politechniki Koszalińskiej

Ogłoszenia wyborcze

WYNIKI WYBORÓW:

ANNA FLORENTYNA DĄMBSKA uzyskała większość głosów i została członkiem Samorządu UTW PK.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SAMORZĄDU UTW PK

1 MANDAT

1) OGŁOSZENIE WYBORÓW 04.01.2023 r.

2) PRZYJMOWANIE KANDYDATUR DO 11.01.2023 r.

KANDYDATURA: ANNA FLORENTYNA DĄMBSKA UTW 380

3) TERMIN WYBORÓW: 18 STYCZNIa 2023 r.

4) GŁOSZENIE WYNIKÓW:  NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA WYKŁADZIE W DNIU 19 stycznia 2023 r.


Skład Samorządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2021-2024:

1. PRZEWODNICZĄCA - DANUTA BARBARA PERZYNA

2. ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ - ROZALIA JAMROZIK

3. SEKRETARZ - DANUTA NIEWIADA

4. CZŁONEK- HELENA NOWAK

5. CZŁONEK - WANDA OSTAPIŃSKA


WYNIKI WYBORÓW:

DANUTA NIEWIADA uzyskała większość głosów i została członkiem Samorządu UTW PK.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SAMORZĄDU UTW PK

1 MANDAT

1) OGŁOSZENIE WYBORÓW 16.03.2022 r.

2) PRZYJMOWANIE KANDYDATUR DO 23.03.2022 r.

KANDYDATURA: DANUTA NIEWIADA UTW 1952

3) TERMIN WYBORÓW: 30 MARCA 2022 r.

4) GŁOSZENIE WYNIKÓW:  NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA WYKŁADZIE W DNIU 30 MARCA 2022 r.


W zawiązku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącej oraz członka Samorządu UTW PK Pani Eugenii Cieszyńskiej obowiązki Przewodniczącej od dnia 03.03.2022 r. pełni Zastępca Przewodniczcącego - Pani Rozalia Jamrozik.


WYNIKI WYBORÓW (alfabetycznie):

1. Eugenia Cieszyńska
2. Rozalia Jamrozik
3. Helena Nowak
4. Danuta Barbara Perzyna
5. Wanda Barbara Ostapińska


1. PRZYJMOWANIE KANDYDATUR 10-17 LISTOPADA 2021.

2. ZGŁOSZONYCH: 5 KANDYDATUR

3. PRZEDSTAWIENIE SYLWETEK KANDYDATÓW: NA WYKŁADZIE 24 LISTOPADA 2021 R.

4. TERMIN WYBORÓW:  24 LISTOPADA 2021 r.

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW:  NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA WYKŁADZIE W DNIU 1 GRUDNIA 2021 r.