Uniwersytet III Wieku
Politechniki Koszalińskiej

Słuchacze z Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają wakacje
Opublikowano 22.06.2023 13:08

Był spektakl teatralny, pokazy grup tanecznych i wystawa prac malarskich – w taki sposób w środę (21 czerwca) słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej zakończyli rok akademicki 2022/2023.

Po kilkuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 spotkanie kończące rok akademicki UTW mogło znów odbyć się w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym. O całorocznej aktywności mówiła przewodnicząca samorządu UTW Danuta Barbara Perzyna. Przywitała też gości, wśród których byli m.in. Henryk Zabrocki, prezes oddziału TPD, Marlena Krawczyk i Jacek Stróż – trenerzy grup tanecznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także wykładowcy – m.in. prof. dr hab. Jacek Knopek z Wydziału Humanistycznego i dr Bogusław Niewiadomski z Wydziału Architektury i Wzornictwa.

Podziękowania za aktywność i wytrwałe zgłębianie wiedzy złożył seniorom prorektor ds. studenckich Politechniki Koszalińskiej, dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK. – Co tydzień uczestniczą państwo w wykładach, wiele osób angażuje się też w inne w zajęcia: lektoraty, naukę tańca, warsztaty plastyczne i zajęcia sportowe. Wkładają w to państwo dużo wysiłku i za to jestem bardzo wdzięczny – mówił.

Nagrodą za całoroczną aktywność był spektakl teatralny. W monodramie „Boski rozwód” wystąpiła Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska. Owacjom nie było końca. Po spektaklu przyszedł czas na pokazy taneczne w wykonaniu seniorów i ich trenerów.

Specjalne podziękowania z rąk przewodniczącej samorządu odebrali słuchacze zaangażowani w działalność organizacyjną na rzecz UTW: Helena Długosz, Krystyna Kinasz, Wiesława Klepuszewska, Marianna Ławniczak i Bernard Krupski. Podziękowania otrzymał także nasz kolega – uczelniany fotoreporter, Adam Paczkowski.

Po występach na słuchaczy czekał słodki poczęstunek. Na parterze można było obejrzeć wystawę prac malarskich grupy Paleta, wyłożono też kroniki Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz grup tanecznych. Chętni pozowali do zdjęć przy okolicznościowej ściance.

Do Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej w kończącym się roku akademickim należało blisko 400 osób. Brali udział w wykładach, zajęciach sportowo-rekreacyjnych, warsztatach komputerowych itp. Cotygodniowe wykłady miały zróżnicowaną tematykę: dotyczyły profilaktyki zdrowotnej, aktualnych zagadnień politycznych, ciekawych zjawisk przyrodniczych, ale też zasad dotyczących bezpieczeństwa czy przepisów emerytalnych.

Seniorzy uczestniczyli w wycieczkach i spotkaniach integracyjnych (kilka tygodni temu wzięli udział w pikniku w leśnej osadzie pod Polanowem). Teraz udali się na zasłużone wakacje.

W lipcu i sierpniu biuro Uniwersytetu Trzeciego Wieku będzie nieczynne. Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 odbędzie się we wrześniu.

fot. Adam Paczkowski / Politechnika Koszalińska