Uniwersytet III Wieku
Politechniki Koszalińskiej

Zaproszenie na wyjątkowe spotkanie
Opublikowano 16.03.2023 11:25

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu
Koszalińskiego Klubu „Rzeczpospolitej", którego współorganizatorem
od tego roku jest Politechnika Koszalińska.

Postanowiliśmy, że uczelnia i nasze środowisko akademickie pełniej
zaangażuje się w wydarzenie, w którym wcześniej wielokrotnie
braliśmy udział, a goście klubu odwiedzali również Politechnikę
Koszalińską, żeby spotkać się ze studentkami, studentami,
pracownikami, zarządem uczelni.

Koszaliński Klub „Rzeczpospolitej" obchodzi w tym roku 20-lecie
działalności. W tym czasie miasto i Hotel Gromada, gdzie dotąd
odbywały się spotkania, odwiedziło 19 polityków. Wydarzeniu
przyświeca idea otwartej debaty o polityce z politykami z zachowaniem
arbitralności, którą gwarantuje redaktor naczelny dziennika,
prowadzący spotkanie, Bogusław Chrabota.

Zapraszam Państwa do udziału w 20 spotkaniu na 20-lecie klubu, który
w porozumieniu z partnerami: „Rzeczpospolitą" i Hotelem Gromada,
postanowiliśmy przenieść na Politechnikę Koszalińską. Spotkanie -
pod hasłem: „Polska polityka i racja stanu w przededniu wyborów
2023" - odbędzie się 21 marca 2023 r., o godz. 17.00, w sali 212
(budynek I) kampusu przy ulicy Śniadeckich 2.

dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

Rektor Politechniki Koszalińskiej